Lunga, luftstrupe 224 25.7 25.7
Prostata 138 15.8 13.6
Bukspottkörtel 72 8.3 8.4
Tjocktarm 43 4.9 4.9
Magsäck 38 4.4 4.6
Non-Hodgkin lymfom 35 4.0 3.5
Lever 34 3.9 3.9
Ändtarm 33 3.8 3.6
Urinblåsa och urinvägar3 30 3.4 3.2
Hjärna, centrala nervsystemet 27 3.1 4.4
Alla cancerformer2 871 100.0 99.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.