Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1846 31.2 1.9 10.3 12.9 7.7 8.7 27.4
Mun och svalg C00-14 28 23.0 2.9 8.6 5.0 0.7 14.4 45.3
  Läpp C00 5 48.1 - 3.7 - - 3.7 44.4
  Tunga C02 6 28.1 3.1 3.1 - - 9.4 56.3
  Annan muncancer C03-06 9 15.2 6.5 10.9 4.3 - 21.7 41.3
  Spottkörtel C07-08 3 6.3 - 6.3 18.8 6.3 12.5 50.0
  Svalg C01,C09-14 4 11.1 - 22.2 11.1 - 22.2 33.3
Matsmältningsorgan C15-26 344 11.3 4.6 6.8 16.4 11.5 13.7 35.7
  Matstrupe C15 9 15.6 - 8.9 20.0 4.4 11.1 40.0
  Magsäck C16 31 11.6 3.9 9.0 17.4 8.4 18.1 31.6
  Tunntarm C17 7 11.4 - 5.7 11.4 14.3 20.0 37.1
  Tjocktarm C18 121 11.3 7.5 7.8 11.6 10.3 14.8 36.8
  Ändtarm C19-20 44 12.8 10.0 12.8 6.4 11.4 14.2 32.4
  Anus C21 4 15.0 5.0 5.0 5.0 - 15.0 55.0
  Lever C22 21 15.9 1.9 3.7 19.6 5.6 10.3 43.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 24 13.9 1.6 2.5 20.5 13.9 9.8 37.7
  Bukspottkörtel C25 71 9.0 0.6 3.6 27.7 15.7 11.2 32.2
  Andra matsmältningsorgan C26 12 - - 1.7 20.7 20.7 17.2 39.7
Andningsorgan C30-39 120 10.1 1.7 7.0 23.5 18.0 10.1 29.6
  Näsa, bihåla C30-31 2 27.3 18.2 - 27.3 - - 27.3
  Struphuvud C32 1 20.0 20.0 20.0 - - - 40.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 115 9.6 1.2 7.1 23.9 18.6 10.5 29.1
  Mediastinum C38 2 12.5 - - 12.5 12.5 12.5 50.0
Ben C40-41 2 27.3 - - 27.3 9.1 - 36.4
Hudmelanom C43 49 29.6 - 3.6 0.8 - 10.1 55.9
Hud, ej-melanom C44 89 42.9 - 0.2 0.2 0.5 0.5 55.8
Mesoteliom C45 3 13.3 6.7 6.7 20.0 13.3 6.7 33.3
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - - - - 100.0
Bindvävnad C48-49 14 19.1 4.4 1.5 22.1 13.2 17.6 22.1
Bröst C50 558 39.8 0.3 25.6 3.2 1.7 9.5 19.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 204 47.3 2.7 3.1 19.2 5.0 8.3 14.3
  Livmoderhals C53 23 51.8 2.6 3.5 20.2 5.3 3.5 13.2
  Livmoderkropp C54 102 64.0 0.6 3.0 10.2 2.4 4.7 15.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 11.1 - - 11.1 - 11.1 66.7
  Äggstock C56 52 20.0 6.9 1.2 36.2 8.8 16.2 10.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 26 35.4 3.1 7.7 20.0 7.7 10.8 15.4
Urinorgan C64-68 83 48.4 7.2 2.6 11.3 7.2 2.4 20.9
  Njure C64 52 49.2 7.3 0.8 14.1 9.5 1.5 17.6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 31 47.1 7.1 5.8 6.5 3.2 3.9 26.5
Öga C69 1 28.6 14.3 - 14.3 14.3 - 28.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 74 95.4 - - 0.3 - - 4.3
Sköldkörtel C73 67 33.5 2.1 2.4 3.9 0.3 4.8 53.0
Andra endokrina körtlar C74-75 2 9.1 - - 9.1 36.4 9.1 36.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 44 0.5 - 0.5 22.7 27.7 24.5 24.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 163 5.5 - 0.5 41.8 23.3 1.6 27.2
  Hodgkin lymfom C81 7 13.9 - 2.8 13.9 5.6 - 63.9
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 66 10.6 - 0.9 22.4 10.0 3.9 52.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 60.0 40.0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 29 2.7 - - 58.5 32.0 - 6.8
  Leukemi C91-95 39 0.5 - - 64.8 29.6 - 5.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 8 - - - 61.9 31.0 - 7.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 12 - - - 34.5 60.3 - 5.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 52 98.5 - 1.1 - - - 0.4
  Förstadier till cancer i livmoderhals 150 99.9 - - - - - 0.1
  Borderlinetumör i äggstock D39 22 75.2 0.9 0.9 1.8 - - 21.1
  Basaliom i hud 503 99.9 - - - - 0.1 0.0
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.