Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1614 6321 10345 18558
Mun och svalg C00-14 27 97 174 285
  Läpp C00 6 21 33 56
  Tunga C02 5 20 42 68
  Annan muncancer C03-06 9 32 51 71
  Spottkörtel C07-08 4 11 26 61
  Svalg C01,C09-14 3 13 22 29
Matsmältningsorgan C15-26 224 753 1130 1850
  Matstrupe C15 9 16 20 29
  Magsäck C16 18 64 110 226
  Tunntarm C17 7 24 33 68
  Tjocktarm C18 97 391 591 943
  Ändtarm C19-20 45 158 250 418
  Anus C21 6 14 24 35
  Lever C22 7 15 20 22
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 8 22 27 38
  Bukspottkörtel C25 26 44 49 64
  Andra matsmältningsorgan C26 1 5 6 7
Andningsorgan C30-39 82 175 222 296
  Näsa, bihåla C30-31 1 7 11 15
  Struphuvud C32 2 5 6 14
  Lunga, luftstrupe C33-34 77 158 195 255
  Mediastinum C38 1 2 4 5
Ben C40-41 1 4 14 46
Hudmelanom C43 48 217 351 747
Hud, ej-melanom C44 93 345 477 612
Mesoteliom C45 - 3 3 5
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 12
Bindvävnad C48-49 7 40 60 121
Bröst C50 581 2525 4266 7413
Kvinnliga könsorgan C51-58 179 762 1305 2506
  Livmoderhals C53 24 95 150 346
  Livmoderkropp C54 112 430 768 1411
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 1 1 20
  Äggstock C56 28 154 275 567
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 15 82 111 162
Urinorgan C64-68 80 291 476 788
  Njure C64 51 191 297 484
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 29 100 179 304
Öga C69 2 6 16 48
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 58 231 412 849
Sköldkörtel C73 58 311 554 1496
Andra endokrina körtlar C74-75 3 6 10 19
Annan eller ospecifierad C76,C80 21 56 65 109
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 149 498 809 1356
  Hodgkin lymfom C81 12 34 66 183
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 55 224 386 605
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 3 4 10
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 25 73 90 103
  Leukemi C91-95 39 125 208 371
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 13 14 15
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 15 26 41 68
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 49 252 474 699
  Förstadier till cancer i livmoderhals 127 742 1250 2592
  Borderlinetumör i äggstock D39 28 101 170 357
  Basaliom i hud 440 2308 3746 5955
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.