Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 225 836 1308 1903
Mun och svalg C00-14 6 21 33 53
  Läpp C00 1 5 7 15
  Tunga C02 2 5 8 11
  Annan muncancer C03-06 1 4 7 9
  Spottkörtel C07-08 1 2 4 7
  Svalg C01,C09-14 2 5 8 11
Matsmältningsorgan C15-26 36 112 159 222
  Matstrupe C15 2 5 7 8
  Magsäck C16 4 11 17 26
  Tunntarm C17 1 5 5 8
  Tjocktarm C18 12 42 64 91
  Ändtarm C19-20 9 31 46 63
  Anus C21 1 2 3 3
  Lever C22 3 6 7 9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 3
  Bukspottkörtel C25 3 8 8 9
  Andra matsmältningsorgan C26 0 0 0 1
Andningsorgan C30-39 18 42 52 68
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 3 4
  Struphuvud C32 2 6 8 14
  Lunga, luftstrupe C33-34 14 32 39 47
  Mediastinum C38 0 1 1 2
Ben C40-41 0 2 4 11
Hudmelanom C43 8 36 59 100
Hud, ej-melanom C44 11 43 61 77
Mesoteliom C45 0 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 1 1 2 4
Bindvävnad C48-49 2 5 11 18
Bröst C50 0 1 2 3
Manliga könsorgan C60-63 75 327 541 701
  Prostata C61 69 301 497 625
  Testikel C62 6 23 39 69
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 4 7
Urinorgan C64-68 23 87 133 195
  Njure C64 10 36 49 77
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 13 51 84 119
Öga C69 1 1 4 10
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10 32 53 101
Sköldkörtel C73 4 16 28 55
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 1 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 7 9 13
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 26 100 157 266
  Hodgkin lymfom C81 2 12 21 47
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 10 40 64 104
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 2 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 10 13 16
  Leukemi C91-95 7 30 48 88
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 5 7 7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 52 240 381 568
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.