Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 225 883 1427 2407
Mun och svalg C00-14 3 11 21 32
  Läpp C00 0 1 3 4
  Tunga C02 0 2 4 7
  Annan muncancer C03-06 1 4 6 8
  Spottkörtel C07-08 1 2 4 9
  Svalg C01,C09-14 0 2 3 4
Matsmältningsorgan C15-26 26 86 128 200
  Matstrupe C15 1 2 2 3
  Magsäck C16 2 8 12 24
  Tunntarm C17 1 3 5 9
  Tjocktarm C18 10 41 63 99
  Ändtarm C19-20 6 20 29 44
  Anus C21 1 2 3 4
  Lever C22 1 2 2 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 3 4
  Bukspottkörtel C25 3 6 7 9
  Andra matsmältningsorgan C26 0 1 1 1
Andningsorgan C30-39 11 22 28 35
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 1 1
  Struphuvud C32 0 1 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 10 19 24 30
  Mediastinum C38 0 1 1 1
Ben C40-41 0 1 4 9
Hudmelanom C43 8 33 52 102
Hud, ej-melanom C44 6 24 35 45
Mesoteliom C45 - 0 0 1
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 3
Bindvävnad C48-49 2 7 10 19
Bröst C50 84 363 592 937
Kvinnliga könsorgan C51-58 26 106 175 297
  Livmoderhals C53 6 21 31 56
  Livmoderkropp C54 14 52 89 142
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 0 0 2
  Äggstock C56 4 24 41 78
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 9 13 18
Urinorgan C64-68 10 34 53 88
  Njure C64 7 24 35 58
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 10 18 29
Öga C69 1 1 3 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 48 81 147
Sköldkörtel C73 11 62 108 245
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 2 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 6 7 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 22 77 127 222
  Hodgkin lymfom C81 3 9 18 43
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 31 53 79
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 0 0 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 9 11 13
  Leukemi C91-95 7 22 39 75
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 3 5 8
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 8 39 69 95
  Förstadier till cancer i livmoderhals 37 216 353 618
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 21 34 60
  Basaliom i hud 49 234 367 555
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.