Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1271 1384 1576 1768 1860 2320 2748 3307 3702 4085 4074
Mun och svalg C00-14 32 36 36 37 47 61 64 77 97 124 116
  Läpp C00 13 15 12 11 12 13 9 9 7 6 6
  Tunga C02 3 4 3 5 6 8 11 13 16 21 21
  Annan muncancer C03-06 5 3 7 7 7 12 14 18 26 35 28
  Spottkörtel C07-08 2 4 5 3 5 8 7 7 6 7 9
  Svalg C01,C09-14 9 11 10 12 17 20 23 31 42 55 52
Matsmältningsorgan C15-26 334 360 395 442 425 480 523 622 727 759 843
  Matstrupe C15 20 22 21 18 24 27 34 35 48 52 60
  Magsäck C16 142 132 122 116 98 92 80 78 75 68 91
  Tunntarm C17 2 3 6 8 8 9 8 14 16 22 31
  Tjocktarm C18 48 60 74 95 98 125 139 171 203 210 238
  Ändtarm C19-20 43 45 63 67 71 91 107 118 135 152 156
  Anus C21 - - 1 1 2 1 3 5 6 7 6
  Lever C22 17 26 34 40 37 40 49 65 86 82 80
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 8 6 15 15 15 13 16 18 20 24 32
  Bukspottkörtel C25 51 61 55 75 69 79 85 109 131 129 129
  Andra matsmältningsorgan C26 4 5 4 6 2 3 3 8 9 13 20
Andningsorgan C30-39 429 422 460 430 386 400 379 409 449 440 438
  Näsa, bihåla C30-31 3 5 4 4 4 4 4 5 7 8 4
  Struphuvud C32 39 27 28 28 24 27 26 27 26 29 34
  Lunga, luftstrupe C33-34 383 388 427 395 357 367 346 371 410 397 393
  Mediastinum C38 3 1 2 3 2 3 1 4 3 3 4
Ben C40-41 6 7 6 6 5 5 5 3 8 6 7
Hudmelanom C43 21 25 39 50 53 68 88 132 192 244 227
Hud, ej-melanom C44 18 17 25 34 50 69 85 115 186 212 183
Mesoteliom C45 2 3 7 13 15 17 18 24 28 17 19
Autonoma nervsystemet C47 2 1 0 2 1 1 0 1 1 3 1
Bindvävnad C48-49 8 12 9 14 14 13 22 23 22 20 21
Bröst C50 1 1 1 1 3 3 4 6 6 12 5
Manliga könsorgan C60-63 142 169 226 281 348 586 892 1160 1096 1274 1162
  Prostata C61 131 155 214 261 322 557 857 1114 1040 1211 1084
  Testikel C62 8 10 10 16 21 24 30 39 48 53 70
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 4 2 4 5 5 5 6 8 10 8
Urinorgan C64-68 99 118 135 180 204 240 237 253 328 371 370
  Njure C64 40 51 54 77 84 100 95 93 125 144 122
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 59 66 81 103 120 141 142 160 203 227 248
Öga C69 5 5 6 5 6 7 7 5 6 8 3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 35 36 51 65 74 80 96 104 119 130 128
Sköldkörtel C73 7 10 12 14 15 20 18 23 29 42 28
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 4 4 3 4 4 3 5 3 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 23 29 23 23 26 45 57 52 47 51 86
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 107 131 140 166 183 222 249 295 356 369 435
  Hodgkin lymfom C81 16 17 13 15 12 16 17 20 23 26 22
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 28 40 49 65 72 105 117 131 151 159 191
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 1 1 1 2 2 3 5 8 6
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 14 17 17 23 26 24 30 36 48 51 65
  Leukemi C91-95 42 50 52 53 57 57 68 76 90 83 109
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 2 3 9 16 8 10
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 8 7 10 15 15 11 20 24 34 32
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 112 152 221 300 358 478 615 823 1065 1269 1018
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.