Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 891 957 1027 1053 1051 1116 1159 1268 1375 1461 1422
Mun och svalg C00-14 16 14 16 12 17 22 27 25 32 40 43
  Läpp C00 1 1 1 1 1 1 1 - 0 - -
  Tunga C02 2 2 2 1 2 4 2 4 5 8 4
  Annan muncancer C03-06 3 2 4 4 3 2 6 7 7 11 12
  Spottkörtel C07-08 1 1 2 0 2 4 3 3 1 6 5
  Svalg C01,C09-14 8 8 7 6 9 11 14 11 18 15 22
Matsmältningsorgan C15-26 268 288 289 318 304 309 330 380 430 446 467
  Matstrupe C15 19 21 18 16 22 22 27 30 34 48 47
  Magsäck C16 120 111 101 93 76 68 58 58 55 44 55
  Tunntarm C17 1 1 3 4 4 4 3 5 6 3 13
  Tjocktarm C18 26 38 38 48 50 52 58 71 73 78 71
  Ändtarm C19-20 28 26 33 39 37 43 48 46 49 66 39
  Anus C21 - - 0 - 1 1 1 2 2 2 2
  Lever C22 15 24 29 34 33 32 37 49 70 53 77
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 5 13 13 14 11 13 14 17 23 17
  Bukspottkörtel C25 48 58 50 66 66 74 80 97 117 122 130
  Andra matsmältningsorgan C26 4 5 4 5 3 3 2 7 8 7 16
Andningsorgan C30-39 355 355 393 364 330 334 317 338 363 362 330
  Näsa, bihåla C30-31 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 6
  Struphuvud C32 16 13 15 13 11 8 8 7 6 7 12
  Lunga, luftstrupe C33-34 334 338 373 347 315 321 306 325 350 347 310
  Mediastinum C38 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 2
Ben C40-41 3 3 4 2 4 2 1 2 3 5 2
Hudmelanom C43 11 12 13 14 15 17 20 27 30 38 30
Hud, ej-melanom C44 3 1 2 1 1 1 2 3 4 4 4
Mesoteliom C45 3 2 6 10 14 15 15 22 26 27 21
Autonoma nervsystemet C47 1 1 0 0 0 0 1 1 1 - -
Bindvävnad C48-49 5 5 5 6 5 6 8 11 7 6 13
Bröst C50 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2
Manliga könsorgan C60-63 56 87 98 113 129 145 164 167 165 186 179
  Prostata C61 54 81 94 109 128 143 162 165 161 180 175
  Testikel C62 2 4 2 3 1 1 0 1 1 2 4
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 1 2 1 1 1 1 1 3 4 -
Urinorgan C64-68 46 57 57 66 71 71 67 80 92 92 86
  Njure C64 23 33 27 35 36 40 35 40 43 49 42
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 23 23 30 31 35 32 31 40 49 43 44
Öga C69 2 2 1 1 2 3 1 2 4 4 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 23 22 26 30 33 39 40 37 46 59 59
Sköldkörtel C73 3 3 4 3 3 2 4 3 4 6 8
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 2 2 2 3 1 2 3 2 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 20 23 17 21 22 36 48 41 34 31 46
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 73 82 91 88 99 111 112 127 130 152 132
  Hodgkin lymfom C81 8 6 7 5 4 3 3 2 2 4 6
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 21 25 31 31 37 47 49 54 51 65 47
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - 0 - 0 1 1 1 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 8 11 13 15 18 17 16 26 26 30 23
  Leukemi C91-95 34 36 37 32 34 34 37 36 34 45 44
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 2 5 9 2 5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 4 3 5 6 7 4 3 6 4 5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 0 0 1 0 0 - 0 - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.