Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1437 1607 1882 2158 2448 2812 3151 3451 3992 4375 4534
Mun och svalg C00-14 18 20 25 28 34 42 43 54 57 72 67
  Läpp C00 2 2 4 6 7 7 6 5 5 8 6
  Tunga C02 5 5 5 5 7 10 10 11 16 14 16
  Annan muncancer C03-06 4 4 5 7 9 11 11 17 18 14 27
  Spottkörtel C07-08 2 4 4 5 5 6 6 11 7 11 6
  Svalg C01,C09-14 5 4 7 5 5 9 9 10 12 25 12
Matsmältningsorgan C15-26 416 445 502 545 532 559 568 587 670 738 730
  Matstrupe C15 25 20 24 23 21 16 21 16 23 24 26
  Magsäck C16 138 123 128 119 103 93 75 66 62 56 48
  Tunntarm C17 5 6 5 6 7 8 10 14 15 22 16
  Tjocktarm C18 83 99 119 139 143 164 174 180 229 268 269
  Ändtarm C19-20 54 65 74 73 73 91 95 105 105 116 119
  Anus C21 - 0 3 2 5 5 6 8 8 11 14
  Lever C22 15 22 25 34 33 36 30 38 46 40 48
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 31 34 38 47 40 40 34 26 29 36 29
  Bukspottkörtel C25 56 68 76 93 102 104 117 125 140 151 151
  Andra matsmältningsorgan C26 10 6 8 8 5 4 7 10 13 14 10
Andningsorgan C30-39 70 83 107 131 144 176 196 227 281 325 306
  Näsa, bihåla C30-31 3 3 2 4 4 5 3 4 5 4 12
  Struphuvud C32 4 5 4 4 2 3 4 3 6 5 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 61 74 99 122 136 167 186 215 263 310 287
  Mediastinum C38 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 1
Ben C40-41 5 6 5 3 6 4 5 4 5 2 5
Hudmelanom C43 26 34 52 56 62 76 94 124 198 255 224
Hud, ej-melanom C44 19 17 31 37 49 75 87 111 159 191 195
Mesoteliom C45 3 1 3 5 6 5 8 5 5 7 9
Autonoma nervsystemet C47 1 2 1 1 2 2 0 1 1 2 -
Bindvävnad C48-49 11 12 14 16 16 18 21 25 34 35 39
Bröst C50 301 376 458 589 722 856 1048 1182 1339 1428 1484
Kvinnliga könsorgan C51-58 267 273 265 273 324 365 403 394 403 440 439
  Livmoderhals C53 94 73 54 45 44 56 50 44 39 37 56
  Livmoderkropp C54 79 97 104 109 141 162 193 183 191 224 184
  Annan cancer i livmodern C55,C58 6 3 4 3 4 2 6 3 3 3 2
  Äggstock C56 71 84 85 96 110 114 105 119 115 99 114
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 18 16 18 19 25 31 49 45 54 77 83
Urinorgan C64-68 67 81 89 102 122 125 129 139 168 163 192
  Njure C64 38 42 46 57 71 69 71 80 99 91 104
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 29 38 43 45 51 56 59 59 69 72 88
Öga C69 4 6 4 6 10 9 6 5 6 5 3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 52 51 73 85 96 123 154 171 177 161 167
Sköldkörtel C73 22 35 44 47 57 59 59 70 77 120 138
Andra endokrina körtlar C74-75 2 2 2 4 3 4 7 5 5 5 10
Annan eller ospecifierad C76,C80 34 42 42 39 52 72 73 78 67 63 117
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 120 122 164 190 211 243 250 270 339 363 409
  Hodgkin lymfom C81 12 14 15 13 12 15 15 13 20 14 14
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 29 32 57 73 96 105 113 125 153 167 180
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0 1 1 2 3 4 5 4 5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 19 15 24 35 29 39 35 37 49 59 54
  Leukemi C91-95 49 50 58 57 56 58 64 62 69 77 79
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 3 7 11 15 15 16
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 11 11 11 12 17 20 13 18 28 27 61
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 1 2 4 10 17 35 61 106 120 120 123
  Förstadier till cancer i livmoderhals 88 46 36 37 65 134 281 244 253 270 296
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 10 10 12 20 31 24 28 33 28 51
  Basaliom i hud 188 226 333 422 485 653 774 1016 1233 1457 1304
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.