Rekommenderad referens: Finlands Cancerregister, www.cancerregistret.fi, uppdaterad 05.03.2016          

Årligt medeltal av dödsfall av cancer 2010-2014, enligt primärlokalisation och ålder, KVINNOR, Helsingfors och Nyland

Primärlokalisation ICD-10
kod
0-
4
5-
9
10-
14
15-
19
20-
24
25-
29
30-
34
35-
39
40-
44
45-
49
50-
54
55-
59
60-
64
65-
69
70-
74
75-
79
80-
84
85-
Alla åldrar
Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1 1 1 1 1 2 4 11 17 31 61 82 144 201 195 207 217 276 1452