Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2.1 3.1 1.9 3.5 3.6 8.2 10.0 9.9 26.5 48.7 97.0 222.7 357.8 664.7 932.8 1353 1861 2737 110.9
Mun och svalg C00-14 - - - - - 0.4 0.3 - 1.8 2.1 4.3 9.0 14.8 19.3 21.7 20.8 26.8 43.5 3.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1 0.0
  Tunga C02 - - - - - 0.4 - - 0.7 0.4 0.8 1.7 3.5 2.7 4.2 3.7 3.8 - 0.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 0.7 1.2 3.0 4.8 4.3 5.0 2.5 9.6 18.7 0.8
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - 0.4 0.4 - 0.9 0.4 2.1 1.7 1.2 1.9 9.3 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - 0.3 - 0.7 0.7 2.3 3.4 6.1 10.2 10.8 13.5 11.5 12.4 1.4
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 0.4 - 1.3 3.2 9.9 17.9 32.2 82.9 116.2 222.1 286.2 430.3 570.6 715.4 34.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 0.7 1.8 5.8 9.4 14.8 27.9 18.4 31.9 24.9 49.8 3.3
  Magsäck C16 - - - - - - 0.7 1.1 1.8 3.5 3.1 11.1 13.1 24.1 30.9 41.7 74.7 68.4 4.0
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 2.1 2.2 4.8 5.0 6.1 13.4 12.4 0.6
  Tjocktarm C18 - - - - 0.4 - - - 0.4 3.2 5.8 12.8 18.7 27.9 43.4 79.7 136.0 149.3 5.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 0.3 - 2.2 2.8 2.7 6.4 13.1 26.8 36.7 50.3 57.4 80.9 4.0
  Anus C21 - - - - - - - - - 0.4 0.8 - 0.9 1.1 0.8 2.5 - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - 1.4 2.2 2.5 5.0 13.2 20.0 34.3 44.2 78.5 76.6 115.1 5.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 0.4 - 0.7 0.8 4.3 1.7 5.9 10.0 17.2 36.4 52.9 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.3 0.4 1.5 3.2 7.8 23.5 30.5 62.8 92.6 114.0 139.8 149.3 9.2
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 1.1 - 0.4 - 1.3 6.4 4.2 8.6 11.5 37.3 0.7
Andningsorgan C30-39 - - - - - 0.4 0.7 1.1 1.5 7.7 24.8 59.4 113.6 205.5 282.8 312.6 381.0 525.7 28.3
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - 0.4 0.8 - - 2.1 3.3 - 1.9 9.3 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - 0.3 - - 0.4 0.4 1.3 2.6 5.4 3.3 8.6 7.7 6.2 0.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 0.4 0.3 1.1 1.1 6.7 23.3 57.7 110.6 195.8 275.3 300.4 365.7 500.8 27.2
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - 0.4 - - 1.6 - - 5.7 6.2 0.1
Ben C40-41 - - - 1.3 - - 0.7 - 0.7 0.4 0.4 0.9 - 1.6 - - 1.9 - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - - 0.4 - 0.4 1.8 2.8 5.0 5.6 10.0 11.3 12.5 25.7 44.0 52.9 2.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 0.4 0.9 0.5 1.7 3.7 - 34.2 0.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - 0.4 - 0.4 3.4 6.1 11.3 23.4 33.1 23.0 24.9 1.8
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - 0.3 - - - 0.4 - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - 0.4 - 0.7 0.7 0.4 0.4 1.1 0.8 0.9 1.7 3.8 0.8 4.9 11.5 15.6 0.7
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - 0.4 0.5 2.5 - 1.9 - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - 2.1 0.7 0.4 - 1.4 4.3 9.4 20.9 61.2 116.8 179.0 360.0 606.5 12.5
  Prostata C61 - - - - - - - - - 1.1 3.9 8.1 19.6 59.0 116.0 179.0 358.1 606.5 12.1
  Testikel C62 - - - - - 2.1 0.7 - - - 0.4 - - - - - - - 0.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - 0.4 - 0.4 - 1.3 1.3 2.1 0.8 - 1.9 - 0.2
Urinorgan C64-68 - - - - - 1.1 - 0.4 1.5 3.5 4.7 10.7 21.3 36.5 52.6 106.7 136.0 258.2 7.1
  Njure C64 - - - - - 0.7 - 0.4 1.1 3.2 2.7 5.6 14.8 22.0 23.4 52.7 68.9 84.0 3.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 0.4 - - 0.4 0.4 1.9 5.1 6.5 14.5 29.2 53.9 67.0 174.2 3.4
Öga C69 - - - - - - - - - 0.7 0.4 0.4 - 1.1 3.3 2.5 1.9 9.3 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.1 1.3 1.9 1.3 0.8 1.1 3.7 2.1 5.5 4.6 7.8 15.4 16.1 17.7 20.9 30.6 34.5 43.5 5.1
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - 0.4 0.4 0.8 2.1 2.6 2.7 1.7 2.5 - 15.6 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0.9 - - 0.8 - 0.7 - - 0.4 - 0.4 0.9 0.5 0.8 - 1.9 - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 0.4 0.7 1.1 2.3 5.6 7.8 13.9 28.4 29.4 55.5 77.8 2.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - 0.9 - 0.4 1.6 2.1 1.0 1.8 1.8 4.9 8.5 16.2 24.4 55.3 76.8 171.6 210.6 314.2 10.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - 0.3 - - - - 0.9 1.3 2.7 1.7 3.7 3.8 - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 0.4 - 0.4 0.4 1.1 0.7 0.4 1.1 2.1 4.7 8.1 10.9 21.5 27.5 57.6 82.3 133.8 4.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 0.5 1.7 1.2 1.9 3.1 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 1.8 1.6 2.1 5.7 13.9 22.5 33.1 47.9 43.5 2.2
  Leukemi C91-95 - 0.4 - - 1.2 1.1 - 1.1 0.7 0.7 1.2 3.8 6.5 15.0 18.4 56.4 44.0 84.0 2.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 0.8 0.9 - 0.5 0.8 12.3 21.1 28.0 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - 0.4 - 0.4 0.4 0.4 - 1.1 4.2 7.4 9.6 21.8 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.