Prostata 1084 26.6 80.0
Lunga, luftstrupe 393 9.6 28.5
Urinblåsa och urinvägar3 248 6.1 17.9
Tjocktarm 238 5.8 18.4
Hudmelanom 227 5.6 19.2
Non-Hodgkin lymfom 191 4.7 15.3
Hud, ej-melanom2 183 4.5 12.0
Ändtarm 156 3.8 11.5
Bukspottkörtel 129 3.2 9.4
Hjärna, centrala nervsystemet 128 3.1 12.2
Alla cancerformer2 4074 100.0 315.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.