Lunga, luftstrupe 310 21.8 22.2
Prostata 175 12.3 11.5
Bukspottkörtel 130 9.1 9.0
Lever 77 5.4 5.4
Tjocktarm 71 5.0 5.0
Hjärna, centrala nervsystemet 59 4.1 5.4
Magsäck 55 3.9 3.9
Non-Hodgkin lymfom 47 3.3 3.0
Matstrupe 47 3.3 3.5
Leukemi 44 3.1 2.9
Alla cancerformer2 1422 100.0 101.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.