Lunga, luftstrupe 248 16.7 13.0
Bröst 236 15.9 13.2
Bukspottkörtel 126 8.5 6.2
Tjocktarm 101 6.8 4.7
Äggstock 82 5.5 4.5
Non-Hodgkin lymfom 74 5.0 3.3
Ändtarm 45 3.0 2.1
Livmoderkropp 44 3.0 2.2
Njure 42 2.8 2.0
Hjärna, centrala nervsystemet 37 2.5 2.4
Alla cancerformer2 1482 100.0 75.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.