Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3886 25.0 3.8 4.9 15.7 9.3 4.6 36.7
Mun och svalg C00-14 110 14.9 3.6 26.1 9.1 2.2 9.2 35.0
  Läpp C00 6 9.4 - - - - - 90.6
  Tunga C02 18 26.4 3.3 23.1 6.6 - 12.1 28.6
  Annan muncancer C03-06 32 18.2 4.4 17.0 15.1 1.9 6.3 37.1
  Spottkörtel C07-08 8 31.6 7.9 13.2 10.5 7.9 15.8 13.2
  Svalg C01,C09-14 46 6.0 3.0 39.2 6.9 2.6 10.3 31.9
Matsmältningsorgan C15-26 764 12.0 8.1 10.7 20.5 14.3 8.0 26.3
  Matstrupe C15 52 7.3 1.9 9.2 24.2 12.7 7.3 37.3
  Magsäck C16 75 10.6 3.5 9.8 25.3 12.8 9.8 28.2
  Tunntarm C17 19 8.3 3.1 8.3 24.0 17.7 14.6 24.0
  Tjocktarm C18 215 13.5 16.7 15.3 17.0 12.9 7.2 17.5
  Ändtarm C19-20 146 20.3 12.9 18.2 14.3 11.8 4.3 18.2
  Anus C21 5 25.9 - 7.4 - 7.4 3.7 55.6
  Lever C22 84 12.6 0.9 1.2 14.9 8.3 5.7 56.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 24 5.0 3.3 2.5 14.0 17.4 20.7 37.2
  Bukspottkörtel C25 131 5.0 1.1 5.0 33.6 22.2 10.7 22.3
  Andra matsmältningsorgan C26 12 - - - 29.0 35.5 12.9 22.6
Andningsorgan C30-39 445 9.6 1.6 9.2 29.3 17.8 6.7 25.9
  Näsa, bihåla C30-31 7 17.6 11.8 11.8 5.9 5.9 8.8 38.2
  Struphuvud C32 30 32.4 7.4 5.4 4.7 1.4 4.1 44.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 403 7.9 1.0 9.6 31.6 19.3 6.8 23.8
  Mediastinum C38 2 - 8.3 - 16.7 16.7 8.3 50.0
Ben C40-41 8 15.8 5.3 2.6 23.7 10.5 15.8 26.3
Hudmelanom C43 214 23.5 0.7 3.3 2.4 2.3 8.5 59.2
Hud, ej-melanom C44 197 15.0 0.2 0.4 0.8 - 1.0 82.5
Mesoteliom C45 24 19.7 1.6 2.5 34.4 8.2 12.3 21.3
Autonoma nervsystemet C47 1 40.0 - - - 20.0 20.0 20.0
Bindvävnad C48-49 22 24.1 - 0.9 8.9 4.5 4.5 57.1
Bröst C50 7 41.2 - 35.3 14.7 5.9 - 2.9
Manliga könsorgan C60-63 1145 40.4 5.5 1.7 7.9 2.8 1.2 40.4
  Prostata C61 1079 40.8 5.7 1.5 8.0 2.8 0.9 40.4
  Testikel C62 56 35.8 1.4 5.0 7.1 2.8 5.7 42.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 10 29.2 4.2 6.3 10.4 2.1 14.6 33.3
Urinorgan C64-68 350 32.6 2.2 1.3 7.4 4.7 3.4 48.3
  Njure C64 130 21.9 3.8 0.9 13.8 9.8 6.6 43.1
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 220 39.0 1.3 1.5 3.5 1.6 1.5 51.5
Öga C69 5 40.7 - - 3.7 - 14.8 40.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 126 97.9 0.2 - 0.3 - 0.5 1.1
Sköldkörtel C73 32 24.5 2.5 11.3 8.8 1.9 16.4 34.6
Andra endokrina körtlar C74-75 4 36.4 - - 9.1 13.6 13.6 27.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 55 0.4 - 0.7 25.3 32.5 23.8 17.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 375 3.3 - 0.2 42.4 24.5 1.6 28.0
  Hodgkin lymfom C81 24 4.2 - - 23.5 10.1 4.2 58.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 164 6.4 - 0.5 24.2 15.6 3.0 50.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 6 - - - 50.0 42.9 - 7.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 52 0.8 - - 55.6 34.1 - 9.6
  Leukemi C91-95 86 0.5 - - 64.3 32.5 - 2.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 13 - - - 62.1 33.3 - 4.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 29 - - - 61.2 38.1 - 0.7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1138 99.8 - - 0.1 0.0 0.1 0.1
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.