Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3353 12985 21146 31286
Mun och svalg C00-14 98 381 576 823
  Läpp C00 5 26 46 106
  Tunga C02 20 64 98 139
  Annan muncancer C03-06 24 110 155 202
  Spottkörtel C07-08 7 26 44 88
  Svalg C01,C09-14 42 155 233 288
Matsmältningsorgan C15-26 584 1842 2729 3869
  Matstrupe C15 36 84 106 120
  Magsäck C16 59 143 201 341
  Tunntarm C17 23 65 103 137
  Tjocktarm C18 208 756 1170 1685
  Ändtarm C19-20 143 537 834 1202
  Anus C21 6 21 30 43
  Lever C22 36 80 100 120
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 19 38 44 58
  Bukspottkörtel C25 48 104 126 146
  Andra matsmältningsorgan C26 6 14 15 17
Andningsorgan C30-39 245 602 796 1053
  Näsa, bihåla C30-31 4 21 33 52
  Struphuvud C32 30 109 169 265
  Lunga, luftstrupe C33-34 206 461 574 705
  Mediastinum C38 2 4 9 13
Ben C40-41 6 24 36 111
Hudmelanom C43 221 934 1453 2218
Hud, ej-melanom C44 180 805 1166 1524
Mesoteliom C45 10 25 28 32
Autonoma nervsystemet C47 1 5 8 25
Bindvävnad C48-49 20 82 145 286
Bröst C50 5 27 46 71
Manliga könsorgan C60-63 1123 5058 9045 12927
  Prostata C61 1047 4759 8530 11901
  Testikel C62 69 269 464 942
  Andra manliga könsorgan C60,C63 7 30 51 84
Urinorgan C64-68 328 1287 1972 2955
  Njure C64 103 442 662 1033
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 225 845 1310 1922
Öga C69 3 19 38 103
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 98 384 675 1351
Sköldkörtel C73 26 134 232 465
Andra endokrina körtlar C74-75 2 15 21 44
Annan eller ospecifierad C76,C80 43 78 109 150
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 360 1283 2071 3279
  Hodgkin lymfom C81 22 105 190 421
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 168 601 982 1546
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 6 23 39 45
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 51 159 205 244
  Leukemi C91-95 82 283 490 803
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 10 10 12
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 28 102 155 208
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1009 5183 8461 12751
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.