Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3853 15500 25517 45168
Mun och svalg C00-14 61 246 392 620
  Läpp C00 6 28 38 68
  Tunga C02 15 54 99 145
  Annan muncancer C03-06 24 80 116 170
  Spottkörtel C07-08 6 31 64 121
  Svalg C01,C09-14 10 53 75 116
Matsmältningsorgan C15-26 510 1700 2630 4198
  Matstrupe C15 12 29 36 45
  Magsäck C16 33 95 164 340
  Tunntarm C17 14 58 94 146
  Tjocktarm C18 221 867 1317 2095
  Ändtarm C19-20 107 409 701 1160
  Anus C21 12 39 68 94
  Lever C22 19 42 51 60
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 20 35 45 69
  Bukspottkörtel C25 70 122 150 185
  Andra matsmältningsorgan C26 2 4 4 4
Andningsorgan C30-39 174 455 598 806
  Näsa, bihåla C30-31 12 25 31 42
  Struphuvud C32 1 19 37 49
  Lunga, luftstrupe C33-34 157 402 519 693
  Mediastinum C38 1 3 4 7
Ben C40-41 5 19 30 95
Hudmelanom C43 222 1057 1599 2638
Hud, ej-melanom C44 187 747 1068 1400
Mesoteliom C45 5 9 9 12
Autonoma nervsystemet C47 - 4 4 26
Bindvävnad C48-49 33 127 188 359
Bröst C50 1440 6483 11314 20061
Kvinnliga könsorgan C51-58 391 1571 2596 5571
  Livmoderhals C53 53 173 294 886
  Livmoderkropp C54 172 839 1459 2997
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 2 4 32
  Äggstock C56 93 343 538 1209
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 73 214 301 447
Urinorgan C64-68 163 575 943 1544
  Njure C64 88 317 527 863
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 75 258 416 681
Öga C69 2 17 38 124
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 140 657 1206 2486
Sköldkörtel C73 134 465 773 1807
Andra endokrina körtlar C74-75 9 28 36 77
Annan eller ospecifierad C76,C80 55 132 195 262
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 322 1208 1898 3081
  Hodgkin lymfom C81 13 70 147 385
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 141 590 959 1488
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 5 20 32 42
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 42 151 194 240
  Leukemi C91-95 57 227 361 665
  Myelodysplastiska syndrom D46 7 18 21 26
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 57 132 184 235
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 122 571 1106 1746
  Förstadier till cancer i livmoderhals 295 1361 2501 5785
  Borderlinetumör i äggstock D39 48 166 297 662
  Basaliom i hud 1291 6185 10467 16813
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.