JULKAISUT / PUBLIKATIONER 1953-2016   20.09.2016

2015   2014   2013   2012   ja aikaisemmat

2016

Mecklin, J.-P., Malila, N., Kääriäinen, H., Pajari, A.-M. ja Färkkilä, M.: Suolistosyövän riskitekijät ja ehkäisyn mahdollisuudet. Duodecim 2016; 132: 1145-1152.

Pitkäniemi, J. ja Malila, N.: Miten suolistosyövän seulonta toteutuu Suomessa? Duodecim 2016; 132: 5-6.

Rantanen, M.: Suhteelliseen ilmaantuvuuteen perustuvan kovarianssirakenteen bayesiläinen MCMC-estimointi valikoituneessa perheaineistossa. Pro gradu -tutkielma. Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Turun yliopisto, kesäkuu 2016.

2015

Leinonen, M.K., Anttila, A. ja Nieminen, P.: Papilloomavirustartunta ja HPV-testin toimivuus kohdunkaulan syövän seulonnassa. (Cervical human papillomavirus (HPV) infection and use of HPV testing in cervical cancer screening). Suom. Lääk.-L. 2015; 70: 1243-1250. (in Finnish)

Pitkäniemi, J. ja Haukka, J.: Enemmän irti p-arvosta. Suom. Lääk.-L. 2015; 70: 665-668.

Salonen, R.O., Pasanen, K., Pulkkinen, A.-M., Pennanen, A., Sokura, M., Pärjälä, E. ja Pukkala, E.: Puun pienpolton savut. Uutta tietoa altistumisesta ja terveyshaitoista. Ympäristö ja Terveys 2015; 46: 4-11.

Seppä, K., Tarkkanen, M. ja Malila, N.: Iäkkäiden syöpäpotilaiden määrä kasvaa yhä nopeammin - miten varaudumme? Duodecim 2015; 131: 1844-1845.

2014

Anttila, A., Näveri, T. ja Sarkeala, T.: Kohdunkaulan syövän seulonnassa suuria alueellisia eroja. (Large regional differences in cervical cancer screening) Suom. Lääk.-L. 2014; 35: 2121-2126a.

Malila, N.: Syöpäseulonnat, niiden hyödyt ja haitat. (Pros and cons of cancer screenings) Duodecim 2014; 130: 1493-1499.

Malila, N. ja Yliskoski, M.: Seulontaohjelman ulkopuoliset Papa-näytteet kuormittavat terveydenhuoltoa. Suom. Lääk.-L. 2014; 39: 2430.

Niironen, M., Sarkeala, T., Anttila, A., Nieminen, P., Luostarinen, T. ja Virtanen, A.: Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan? Suom. Lääk.-L. 2014; 48: 3249-3253

Salo, H., Nieminen, P., Kilpi, T., Auranen, K., Leino, T., Vänskä, S., Tiihonen, P., Lehtinen, M. ja Anttila, A.: Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia. (Divergent coverage, frequency and costs of organised and opportunistic Pap testing in Finland) Suom. Lääk.-L. 2014; 39: 2447-2455a.

Suomen Syöpärekisteri, Suomen Syöpäyhdistys ry.: Syöpä 2011-2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) syöpä- ja joukkotarkastustilastoja sairaanhoitopiireittäin. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 89, ISSN 0585-9603. Helsinki 2014.

2013

Anttila, A. ja Malila, N.: Syöpäseulonnat. Kirjassa: Syöpätaudit. Edited by H. Joensuu, P.J. Roberts, P.-L. Kellokumpu-Lehtinen, S. Jyrkkiö, M. Kouri and L. Teppo. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2013: 50-58.

Auramo, H.: Koulutusasteen ja sukulaisella todetun rintasyövän yhteys vaihdevuosien hormonikorvaushoidon käyttöön ja koettuun rintasyöpäriskiin. (The association of educational level and breast cancer cases in family with menopausal hormone therapy use and self-estimated breast cancer risk) Pro gradu. Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö. Tampere 2013.

Fredman, J.: Suolistosyöpäseulontaan osallistuminen ja ruokavalion kokonaislaatu. (Attendance to colorectal cancer screening and the quality of diet) Pro gradu. Helsingin yliopisto, Ravitsemustieteen osasto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos. Helsinki 2013.

Hakulinen, T., Dyba, T. ja Seppä, K.: Hoidon tulosten mittaaminen ja ennusteelliset tekijät. Kirjassa: Syöpätaudit. Eds. Heikki Joensuu, Peter J. Robert, Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, Sirkku Jyrkkiö, Mauri Kouri and Lyly Teppo. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2013, s. 254-266.

Malila, N., Leinonen, M., Kotaniemi-Talonen, L., Laurila, P., Tarkkanen, J. ja Hakama, M.: HPV-testi on yhtä herkkä kuin papakoe, mutta ylidiagnostiikka on suurempaa. Duodecim 2013; 129: 365.

Sankila, R.: Syövän yleisyys, syyt ja ehkäisy. Kirjassa: Syöpätaudit. Edited by H. Joensuu, P.J. Roberts, P.-L. Kellokumpu-Lehtinen, S. Jyrkkiö, M. Kouri and L. Teppo. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2013: 30-48.

Sarkeala, T., Näveri, T., Malila, N. ja Anttila, A.: Rintasyövän väestöseulonnan tunnusluvut 1990- ja 2000-luvuilla. Suom. Lääk.-L. 2013; 4: 225-231.

Virtanen, A., Nieminen, P., Malila, N., Luostarinen, T. ja Anttila, A.: Itse otettavat näytteet ja uusintakutsut lisäävät osallistumista kohdunkaulasyöpää ehkäiseviin seulontoihin. Duodecim 2013; 129: 1709-1717.

2012

Madanat-Harjuoja, L.-M. ja Sankila, R.: Syöpähoitojen jälkeen syntyneiden lasten terveys. Duodecim 2012; 128: 882-888.

Malila, N.: Rintasyövän väestöseulonta Suomessa on vaikuttavaa. Suom. Lääk.-L. 2012; 11: 854-858.

Malila, N.: Suolistosyövän seulonta - milloin näyttö riittää? Suom. Lääk.-L. 2012; 20: 1555.

Pukkala, E.: Suotuisia syöpätilastoja Pohjois-Suomesta. Elämän puolesta, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Huhtikuu 2012, s. 22.

Sankila, R.: Lymfoomien epidemiologia. Focus Oncol. 2012; 13: 6-9.

Vehmas, T., Siiskonen, T., Oksa, P., Vainio, H. ja Malila, N.: Keuhkosyövän seulonta kuvantamalla. Suom. Lääk.-L. 2012; 33: 2224-2228a

2011

Kurttio, P., Seppä, K., Pasanen, K., Patama, T., Baverstock, K., Auvinen, A., Pukkala, E., Heinävaara, S., Arvela, H. ja Hakulinen, T.: Onko syöpätrendeissä yhteyttä Tshernobyl-laskeumaan Suomessa? Kirjassa: Ydinasekokeista Fukushimaan - keinotekoinen radioaktiivisuus ympäristössä. Toim. J. Paatero ja I. Ylikangas. Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry. Ylöjärvi 2011, s. 49-51.

Malila, N.: Eturauhasen syövän seulonta. Hyötyä ja haittaa. Syöpä-Cancer 2011; 4: 6-7.

Malila, N.: Mitä syöpiä Suomessa seulotaan ja miksi? Syöpä-Cancer 2011; 4: 10-11.

Pasanen, K., Komulainen, H., Kiviranta, H., Pukkala, E. ja Pekkanen, J.: Selvitys syöpäriskiepäilystä Sulkavan kunnassa. THL Ympäristöterveyden osasto, Kuopio 2011.

Pukkala, E., Sankila, R. ja Rautalahti, M.: Syöpä Suomessa 2011. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 82, Helsinki 2011.

Sankila, R.: Aivokasvaimet Suomessa. Focus Oncol. 2011; 12: 6-8.

Sankila, R.: Keskushermoston kasvaimet ovat kohtuullisen yleisiä. Syöpä-Cancer 2011; 2: 10-11.

Sarkeala, T.: Yksi kolmesta rintasyövästä löytyy seulontojen välissä. Syöpä-Cancer 2011; 4: 16-17.

2010

Anttila, A. ja Lipponen, S.: Syöpäseulonta - vaikea aihe medialle. Erään rintasyöpäuutisoinnin analyysi. Kirjassa: Syöpä & media & julkisuus. Toim. S. Lipponen. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja n:o 77. Painotalo Miktor, Helsinki 2010: 56-60.

Lehto, U.-S., Helander, S. ja Aromaa, A.: Eturauhassyöpään sairastunut tarvitsee tietoa ja tukea. Valtakunnallinen tutkimus hoidosta ja potilaiden kokemuksista. Suom. Lääk.-L. 2010; 48: 3961-3968.

Madanat-Harjuoja, L.: Nuoren elämä syövän jälkeen. Syöpä-Cancer 2010; 1:11.

Nieminen, P., Anttila, A., Bützow, R., Heikkilä, E., Hiltunen-Back, E., Mäenpää, J., Puistola, U., Rantanen, V., Räisänen, I., Santalahti, A., Talvensaari-Mattila, A., Vartiainen, J., Vuento, M. ja Yliskoski, M.: Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset - diagnostiikka, hoito ja seuranta. Duodecim 2010; 126: 1965-1966.

Pukkala, E.: Kuinka haen syöpätietoja internetissä. Yleislääkäri 2010; 7: 20-22.

Pukkala, E.: Syöpätaudit nyt ja vastaisuudessa. Yleislääkäri 2010; 6: 9-12.

Pukkala, E.: Syövän trendit Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Dosis 2010; 26; 72-81.

Pukkala, E. ja Patama, T.: Syövän ajallinen ja alueellinen vaihtelu kartta-animaatioina Suomessa 1953-2008. Suomen Syöpärekisteri 2010: http://astra-cancer.fi/cancermaps/suomi5308/fi.

Pönkä, A. ja Pukkala, E.: Syöpä Myllypuron entisen kaatopaikan alueella aiemmin asuneilla - seuranta vuoteen 2009 saakka. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2010.

Saalasti-Koskinen, U., Pasternack, I., Malila, N., Karhu, J. ja Mäkelä, M.: Seulontaan osallistumisesta päätät itse. Suom. Lääk.-L. 2010; 32: 2508-2509.

Sankila, R.: Eturauhasen syövän epidemiologia. Focus Oncol. 2010; 11: 6-9.

Sankila, R.: Eturauhassyöpä - epävarmuuden aika. Suom. Lääk.-L. 2010, Verkkosivut: Tiedekommentti 15.2.2010.

Sankila, R.: Hoitaako vai ei? Syöpä-Cancer 2010; 2:16-17.

Sankila, R.: Hyviä uutisia. Suom. Lääk.-L. 2010, Verkkosivut: Tiedekommentti 14.6.2010.

Sankila, R.: Ihmisen papilloomavirus ja kohdunkaulan syöpä. Suom. Lääk.-L. 2010, Verkkosivut: Tiedekommentti 17.5.2010.

Sankila, R.: Indikaattorit - onko tietoa? Suom. Lääk.-L. 2010, Verkkosivut: Tiedekommentti 18.1.2010.

Sankila, R.: Kuka sairastuu syöpään? Duodecim 2010; 126: 1191-1193.

Sankila, R.: Paraneeko syövästä - vai paranevatko hoitotulokset? Suom. Lääk.-L. 2010, Verkkosivut: Tiedekommentti 19.4.2010.

Sankila, R.: Ydinvoimalat aiheuttavat syöpäpelkoa. Suom. Lääk.-L. 2010, Verkkosivut: Tiedekommentti 15.3.2010.

2009

Adolfsson, J., Hellborg, H. ja Patama, T and Pukkala, E.: Stockholm-Gotlandregionens cancerkartor: Cancerutvecling för valda diagnoser i regionen under tidsperioden 1971 till 2006 (in Swedish). Onkologiskt Centrum, Stockholm-Gotlandregionen och Finlands Cancerregister 2009:

Hakulinen, T.: Mahan ja ruokatorven syövän epidemiologia. Focus Oncol. 2009; 10: 6-15.

Helander, S.: Kohdunkaulan syövän joukkotarkastusten ensimmäiset vuosikymmenet - Kätilöiden ja terveyssisarten kokemuksia. (The first decades of cervical cancer mass screening: experiences of midwives and public health nurses) Pro Gradu. Tampereen yliopisto, Terveystieteen laitos. Tampere 2009.

Kotaniemi-Talonen, L.: Kohdunkaulansyövän seulonta. Duodecim 2009; 125: 2168-70.

Laukkanen, J.A., Pukkala, E., Rauramaa, R., Mäkikallio, T.H. ja Toriola, A.T. and Kurl, S.: Hyvä kunto saattaa pienentää miehen syöpäriskiä. Duodecim 2009; 125: 2231.

Madanat-Harjuoja, L.-M.S., Malila, N., Lähteenmääki, P., Pukkala, E., Mulvihill, J.J. ja Boice, J.D.Jr. and Sankila, R.: Syövän hoidot eivät lisää jälkeläisten syöpäriskiä. Duodecim 2009; 125:2120.

Malila, N.: Hyvät ensikokemukset paksusuolisyövän seulonnasta Suomessa. Duodecim 2009; 125: 583-584.

Pukkala, E.: Ammattien syöpäriskit vaihtelevat suuresti Pohjoismaissa. Syöpä-Cancer 2009; 6: 9-11.

Pukkala, E.: Cancerrisken för olika yrken visar stora variationer inom Norden. Syöpä-Cancer 2009; 6; 8-11.

Pukkala, E.: Onko yötyöläisen syöpä ammattitauti? Suom. Lääk.-L. 2009; 35: 2748-2749.

Pukkala, E. ja Patama, T.: Syövän ajallinen ja alueellinen vaihtelu kartta-animaatioina Suomessa 1957-2006. Suomen Syöpärekisteri 2009: http://astra.cancer.fi/cancermaps/suomi19572006/

Sankila, R. ja Pukkala, E.: Syöpätaudit. Sairauksien ehkäisy. Toim. K. Koskenvuo, Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2009. http://www.terveyskirjasto.fi.

2008

Anttila, A. ja Sarkeala, T.: Kaksi vuosikymmentä rintasyövän seulontaa Suomessa. Suomen Rintasyöpäryhmä News 2008; 1: 2-3.

Hakama, M. ja Malila, N.: Millainen on hyvä seulonta? Duodecim 2008; 124: 2193-2199.

Hakulinen, T.: Rintasyövän epidemiologia. Focus Oncol. 2008; 9: 8-12.

Hu, G., Tuomilehto, J., Pukkala, E., Hakulinen, T., Antikainen, R., Vartiainen, E. ja Jousilahti, P.: Kahvi saattaa suojata maksasyövältä. (Published in Hepatology 2008; 48: 129-136. Joint effects of coffee consumption and serum gamma-glutamyltransferase on the risk of liver cancer.). Duodecim 2008; 124: 1339.

Malila, N. (ed.): Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistäminen Suomessa vuosina 2004-2006. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 73. Syöpäjärjestöt. Helsinki 2008.

Sankila, R., Merikivi, M. ja Mustonen, S. ja Ovaska, I. (Eds.): Kansainvälinen syöpäsairauksien luokittelu, kolmas laitos, ensimmäinen suomenkielinen laitos. (A Finnish edition of International classification of diseases for oncology, Third Edition (ICD-O-3). Eds. A. Fritz, C. Percy, A. Jack, K. Shanmugaratnam, L. Sobin, D.M. Parkin, and S. Whelan. WHO, Geneva, 2000).

Sarkeala, T. ja Anttila, A.: Väestöseulonta vähentää rintasyöpäkuolleisuutta Suomessa. Suom. Lääk.-L. 2008; 63: 4305-4309.

Seppä, K.: Vuoden Leo Törnqvist -palkittu pro gradu - tutkielma: Suomalaisten paksusuolisyöpäpotilaiden ennusteen analyysi suhteellisen elossapysymisen ja syykohtaisen kuolleisuuden malleilla käyttäen suurimman uskottavuuden ja Bayesin menetelmiä. Suomen Tilastoseuran Vuosikirja 2007. Helsinki 2008, s. 98-105.

Talbäck, M., Hakulinen, T. ja Stenbeck, M.: Cancerförekomst. Kirjassa: Onkologi. Edited by U. Ringborg, T. Dalianis and R. Henriksson. Liber, Stockholm 2008, s.17-25.

2007

Anttila, A.: Rintasyöpäseulonnan vaikutus varmistuu. Savon Sanomat 7.11.2007.

Hakama, M.: Pahanlaatuisten kasvainten seulonta väestöstä. Duodecim 2007; 123: 157-158.

Hakama, M.: Syöpäseulonnat. Kirjassa: Syöpätaudit. Eds. H. Joensuu, P. Roberts, L. Teppo and M. Tenhunen. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2007, s. 50-58.

Hakulinen, T.: Munuaisen ja virtsarakon syövän epidemiologia. Focus Oncol. 2007; No. 8: 8-13.

Hakulinen, T. ja Dyba, T.: Hoidon tulosten mittaaminen ja ennusteelliset tekijät. Kirjassa: Syöpätaudit. Eds. H. Joensuu, P. Roberts, L. Teppo and M. Tenhunen. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2007, s. 227-240.

Hinkula, M., Pukkala, E. ja Kauppila, A.: Vähintään viisi lasta synnyttäneiden terveys. Duodecim 2007; 123: 1057-1064.

Malila, N. ja Vertio, H.: Suolistosyövän seulonta soveltuu terveydenhuollon rutiiniohjelmaksi. Suom. Lääk.-L. 2007: 62: 3279.

Pukkala, E.: Naisten syöpien yleisyysmuutokset. Kätilölehti 2007; 112: 172-174.

Sankila, R., Pukkala, E., Dyba, T. ja Hakulinen, T.: Cancer som sjukdom. Cancerincidens, prognoser för cancerpatienter, och cancerdödlighet. Finska Läkaresällsk. Handl. 2007; 167: No. 2: 6-16.

Sankila, R., Teppo, L. ja Vainio, H.: Syövän yleisyys, syyt ja ehkäisy. Kirjassa: Syöpätaudit. Eds. H. Joensuu, P. Roberts, L. Teppo and M. Tenhunen. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2007, s. 34-49.

2006

Anttila, A.: Solumuutosten hoito estää syövän. Syöpä - Cancer 2006; No. 4: 26-27.

Autti-Rämö, I., Malila, N., Mäkelä, M. ja Leppo, K.: Lisääkö seulonta terveyttä? Suom. Lääk.-L. 2006; 61: 2997-3001.

Auvinen, A., Kurttio, P. ja Pukkala, E.: Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuus ja syöpä. Duodecim 2006; 122: 2991-2997.

Bretthauer, M., Ekbom, A., Malila, N., Stefansson, T., Fischer, A., Hoff, G., Weiderpass, E., Tretli, S., Tryggvadottir, L., Storm, H., Holten, I. ja Adami, H.-O.: Kolonoskopian mahdollisuudet suolistosyövän seulonnassa. Suom. Lääk.-L. 2006; 61: 1992-1995.

Hakama, M. ja Bray, F.: Kohdunkaulasyövän torjunta Suomessa. Maailman huipulta pohjalle. Duodecim 2006; 122: 2425-2428.

Hakama, M., Hakulinen, T., Johansson, R. , Rautalahti, M. ja Vertio, H. (Eds): Syöpä 2015. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 68. Syöpäsäätiö. Helsinki 2006.

Hakulinen, T.: Sarkoomien epidemiologia. Focus Oncol. 2006; No.7: 8-13.

Kotaniemi-Talonen, L.: Irtosolunäyte kohdunkaulan syövän ehkäisyssä. Kirjassa: Kätilötyö. Eds. Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen and Äimälä. Edita, Tampere 2006, s. 954-600.

Kotaniemi-Talonen, L., Malila, N., Anttila, A. ja Hakama, M.: Papa-seulonta edelleen avainasemassa kohdunkaulan syövän ehkäisyssä. Suom. Lääk.-L. 2006; 61: 4068-4069.

Malila, N., Oivanen, T., Rasmussen, M. ja Malminiemi, O.: Suolistosyövän väestöseulonnan käynnistyminen Suomessa. Suom. Lääk.-L. 2006; 61: 1963-1967.

Mäklin, S. ja Rissanen, P.: Kostnader för cancer. Utvecklingen av sjukvårdskostnader och produktionsbortfall under åren 1996-2004 samt en uppskattning om hur dessa förändras fram till år 2015. Cancerföreningen i Finlands publikationer nr. 67. Helsingfors 2006.

Mäklin, S. ja Rissanen, P.: Syöpien aiheuttamat kustannukset. Hoito- ja tuottavuuskustannusten kehitys vuosina 1996-2004 ja ennuste niiden muutoksista vuoteen 2015. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 67. Helsinki 2006.

Nieminen, P., Bützow, R., Heikkilä, E., Hiltunen-Back, E., Puistola, U., Rantanen, V., Räisänen, I., Santalahti, A., Talvensaari-Mattila, A., Vartiainen, J., Vuento, M., Yliskoski, M. ja Anttila, A.: Vauhdittuuko kohdunkaulan syövän torjunta? Suom. Lääk.-L. 2006; 61: 4306-4307.

Pukkala, E.: Työympäristö ja syöpä. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Kaarina 2006.

Pukkala, E., Dyba, T., Hakulinen, T. ja Sankila, R.: Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus. Kirjassa: Syöpä 2015. Eds. M. Hakama, T. Hakulinen, R. Johansson, M. Rautalahti and H. Vertio. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 68. Syöpäsäätiö, Helsinki 2006; pp 6-16.

Pukkala, E., Sankila, R. ja Rautalahti, M.: Syöpä Suomessa 2006. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 71. Suomen Syöpäyhdistys, Helsinki 2006.

Sankila, R.: Eturauhassyöpätapauksia jo yli 5200 vuonna 2004. Syöpä - Cancer 2006; No. 3: 27.

Sarkeala, T. ja Anttila, A.: Suomalaisen rintasyöpäseulonnan laatu. Suom. Lääk.-L. 2006; 61: 1385-1387.

2005

Hakama, M.: Ikuinen elämä - biologiaa vai teologiaa. Jäähyväisluento 17.5.2005. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 2005; 42: 353-355.

Hakama, M.: Rintasyövän seulonnan vaikuttavuus. Suom. Lääk.-L. 2005; 60: 2315-2316.

Hakulinen, T.: Hudcancer idag och i framtiden. Syöpä - Cancer 2005; No. 2: 11.

Hakulinen, T.: Ihosyövät nyt ja tulevaisuudessa. Suom. Lääk.-L. 2005; 60: 3481.

Hakulinen, T.: Ihosyövät tänään ja tulevaisuudessa. Syöpä - Cancer 2005; No. 2: 17.

Hakulinen, T.: Ihosyövät tänään ja tulevaisuudessa. Focus Oncol. 2005; No. 6: 8-12.

Hakulinen, T.: Rintasyöpä - krooninen sairaus? Asiaa Rintasyövästä, Novartis, 2005; No. 4: 6.

Näyhä, S. ja Pukkala, E.: Syöpätautien ilmaantuvuus. Kirjassa: Lapin terveyskatsaus. Kansanterveystiede, tutkimus 3/2005, eds. S. Näyhä and M. Laakso. Oulun yliopisto, Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos. Oulu 2005, s. 39-50

Pakarinen, P., Sankila, R. ja Leminen, A.: Ulkosynnyttimien syöpä - missä syy diagnoosin viivästymiseen? Suom. Lääk.- L. 2005; 60: 3369-3372.

Pasanen, K., Pukkala, E., Tissari, S., Hiltunen, T. ja Verkasalo, P.: Syövän ajallinen ja alueellinen vaihtelu - mitä syöpäkartat kertovat? Positio 2005; 1: 6-8.

Pukkala, E.: Eturauhasen syöpä ylitti kaikki ennusteet. PROPO 2005; No. 2: 8-9.

Pukkala, E.: Finländarna blir äldre, cancerfallen ökar. Syöpä - Cancer 2005; No. 4: 10-11.

Pukkala, E.: Suomalaiset vanhenevat, syöpätapaukset lisääntyvät. Syöpä - Cancer 2005; No. 4: 13-14.

Sankila, R.: Suomen Syöpärekisterin tilastot ovat monen tutkimuksen perusta. Asiaa Rintasyövästä, Novartis, 2005; No. 4: 7.

Sankila, R.: Syöpien määrä lisääntyy väestön vanhetessa. Syöpä - Cancer 2005; No. 1: 9.

2004

Anttila, A.: Käykää ilmaisissa seulonnoissa. Syöpä - Cancer 2004; No. 2. 14-17.

Anttila, A.: Screening för cancer i livmoderhalsen ändamålsenlig. Syöpä - Cancer 2004; No. 2: 12-15.

Anttila, A.: Uudet seulontamenetelmät. Focus Oncol. 2004; No. 5: 17-21.

Anttila, A.: Vaikuttavaa seulontaa. Syöpä - Cancer 2004; No. 3: 15-17.

Auvinen, A.: Lisäsikö Tsernobyl kilpirauhasen syöpää? Syöpä - Cancer 2004; No. 6: 16-18.

Auvinen, A.: Orsakade Tjernobyl-olyckan en ökning av tyreoideacancer? Syöpä - Cancer 2004; No. 6: 10-13.

Auvinen, A.: Ympäristöperäisen ionisoivan säteilyn terveysvaikutukset. Duodecim 2004; 120: 1673-1680.

Hakama, M.: Kohdunkaulan syövän seulonta ja sen vaikutus. Focus. Oncol. 2004; No. 5: 14-16.

Hakulinen, T.: Kohdunkaulan syövän epidemiologia. Focus Oncol. 2004; No. 5: 10-13.

Hakulinen, T.: Paranevatko rintasyöpäpotilaat? Suomen Rintasyöpäryhmä - Finnish Breast Cancer Group News 2004; No.2: 2-3.

Hakulinen, T.: Paranevatko rintasyöpäpotilaat? Suom. Lääk.-L. 2004; 59: 3723.

Hakulinen, T.: Suomalaisen syövän tietokeskus. Syöpä - Cancer 2004; No. 3: 8-10.

Hakulinen, T. ja Sankila, R.: Cancerprognoserna blir hela tiden allt träffsäkrare. Syöpä - Cancer 2004; No. 4: 4-8.

Hakulinen, T. ja Sankila, R.: Syöpäennusteet tarkentuvat koko ajan. Syöpä - Cancer 2004; No.4: 8-11.

Kotaniemi, L., Anttila, A., Luostarinen, T. ja Nieminen, P.: Yksi kuva, monta tulkintaa: Kolposkopiadiagnostiikan nykypäivää Suomessa Suom. Lääk.-L. 2004; 12: 1291-1295.

Malila, N.: Suolistosyövän seulonta. Väestöpohjaisen ohjelman käynnistys ja toiminnan arviointi. Erikoislääkäri 2004; No.5: 187-190.

Malila, N.: Syöpä esiin varhaisessa vaiheessa. Syöpä - Cancer 2004; No.5: 14-17.

Malila, N.: Tidig diagnos av cancer. Syöpä - Cancer 2004; No. 5: 4-8.

Pukkala, E.: Täsmäkäsitteitä tilastojen tulkintaan. Syöpä - Cancer 2004; No. 3: 11-14.

Pukkala, E.: Ympäristö ja syöpä. Duodecim 2004; 120: 1653-1663.

Sankila, R.: Cancerregistret klarlägger även eventuella regionala skillnader. Syöpä - Cancer 2004; No.4: 10-12.

Sankila, R.: Karsinoidikasvaimet Suomessa 1953-2001 - ilmaantuvuus, elossaololuvut ja kuolleisuus. Hoitosuositussymposiumi, toukokuu 2004. Novartis Oy Finland 2004; (22.6.2004): 4-5.

Sankila, R.: Kilpirauhasen syöpä yleistyy Suomessa. Syöpä - Cancer 2004; No. 6: 15.

Sankila, R.: Rekisteri selvittää myös alueellisia eroja. Syöpä - Cancer 2004; No.4: 20-21.

Sankila, R.: Tyreoideacancern blir allt vanligare i Finland. Syöpä - Cancer 2004; No. 6: 13-14.

Victorzon, M., Victorzon, S. ja Sankila, R.: Ruoansulatuskanavan karsinoidikasvainten epidemiologia, diagnostiikka ja kirurginen hoito. Duodecim 2004; 120: 2191-2200.

2003

Auvinen, A.: Matkapuhelimet ja syöpävaara. Syöpä - Cancer 2003; No. 2: 26.

Hakama, M.: Suolistosyövän seulonta - tausta ja periaatteet. Focus Oncol. 2003; No. 4: 40-41.

Hakulinen, T.: Suolistosyöpä Suomessa. Syöpä - Cancer 2003; No. 2: 10-11.

Hammar, N., Eliasch, H., Linnersjö, A., Dammström, B.-G., Johansson, M. ja Pukkala, E.: Viss ökning av hudcancer hos piloter. Läkartidningen 2003; 100: 2297-2299.

Malila, N.: Suolistosyöpiä kannattaa seuloa. Syöpä - Cancer 2003; 2: 21-23.

Malila, N.: Suolistosyövän seulonta Suomessa. Focus Oncol. 2003; No. 4: 42-45.

Malila, N., Anttila, A., Elovainio, L., Hakulinen, T., Järvinen, H., Paimela, H., Pikkarainen, P., Rautalahti, M. ja Hakama, M.: Suolistosyövän seulonta ja sen vaikuttavuuden arviointi Suomessa. Duodecim 2003; 119: 1115-1123.

Pukkala, E.: Lentosäteily ei aiheuta syöpiä. Syöpä - Cancer 2003; No. 5: 24.

Pukkala, E. ja Pönkä, A.: Syöpä Myllypuron entisen kaatopaikan alueella asuneilla - jatkotutkimus. Helsingin Kaupungin Ympäristökeskuksen julkaisuja 5/2003.

Pukkala, E., Sankila, R. ja Rautalahti, M.: Syöpä Suomessa 2003. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 64. Suomen Syöpärekisteri, Helsinki 2003.

Pukkala, E., Sankila, R. ja Teppo, L.: Syöpätaudit. Kirjassa: Sairauksien ehkäisy. Toim. K. Koskenvuo. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2003, s. 88-111.

Sankila, R.: Mitä ovat harvinaiset syövät? Syöpä - Cancer 2003; No. 6: 4-6.

Teppo, L.: Tuusulan symposiumin 30 vuotta. Focus Oncol. 2003; No. 4: 5-6.

2002

Hakulinen, T.: Tietosuoja ja epidemiologinen tutkimus. Duodecim 2002; 118: 711-712.

Lahkola, A.: Tshernobylin onnettomuuden aikaan Kiovassa olleiden suomalaisten säteilyaltistuminen ja syöpäilmaantuvuus. STUK-A190, Vantaa 2002.

Nieminen, P. ja Anttila, A.: Kohdunkaulan syövän epidemiologia. Suom. Lääk.-L. 2002; 57: 2309-2310.

Pukkala, E. ja Sankila, R.: Suomessa syöpäpotilailla on erittäin hyvät ennusteet. Helsingin Sanomat, s. 2, 17.6.2002.

Pukkala, E., Sankila, R. ja Rautalahti, M.: Lounais-Suomenkin syöpäpotilailla asiat kelvokkaasti. Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 2002; N. 2: 8.

Sankila, R.: Syöpäpotilaiden ennusteet paranevat. Syöpä - Cancer 2003; No. 5: 25.

2001

Hakama, M. ja Riihimäki, H.: Suomen Akatemia ja kansanterveystutkimus. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 2001; 38: 205-207.

Hakulinen, T.: Syöpärekisterin tulevaisuuden haasteet. Syöpä 2001; No. 5: 15.

Kallio, M., Nieminen, P., Anttila, A. ja Hakama, M.: Organisoidun seulonnan teho verrattuna spontaaniin Papa-kokeeseen invasiivisen kohdunkaulan syövän torjunnassa. Duodecim 2001; 117: 1442-1446.

Kokki, E. ja Pukkala, E.: Koordinaateilla tarkempi kuva syövän esiintyvyydestä. Positio 2001; 1: 8-9.

Näyhä, S., Hassi, J. ja Pukkala, E.: Syöpätautien ilmaantuvuus. Kirjassa: Kemin terveyskatsaus. Raportti 10. Oulun Aluetyöterveyslaitos, Oulu 2001, s. 57-67.

Pukkala, E.: Syöpäsairastuvuus ammattien välillä. Kirjassa: Syöpä ja sen hoito. Kodin Terveystieto. Toim. K. Kangasniemi. Oy Valitut Palat - Readers Digest Ab. Helsinki 2001, s. 51.

Teppo, L.: Eturauhasen syöpä - yleistyvä syöpä. Suomen Eturauhassyöpäyhdistys ry 2001; 1: 9.

Teppo, L.: Keuhkosyövän epidemiologia ja ennuste. Focus Oncol. 2001; No. 2: 10-13.

Teppo, L.: Keuhkosyövän torjunta edelleen ajankohtaista. Syöpä 2001; No. 2: 8-9.

Teppo, L.: Syövän esiintyminen. Yleisimmät syövät. Suomen Syöpärekisteri ja syöpäjärjestöt. Kirjassa: Syöpä ja sen hoito. Kodin terveystieto. Toim. K. Kangasniemi. Oy Valitut Palat - Readers Digest Ab. Helsinki 2001, s. 10-13, 16-17, 22-23, 140.

Teppo, L. ja Pukkala, E.: Ympäristön syöpävaarat - paljon porua, vähän villoja. Syöpä - Cancer 2001; No. 4: 12-15.

2000

Anttila, A.: Kohdunkaulan syövän seulonnan kohdistaminen ja vaikuttavuus. Suom. Lääk.-L. 2000; 55: 2185-2188.

Mäkitie, O., Kaitila, I., Pukkala, E., Teppo, L. ja Savilahti, E.: Immuunipuutoksen merkitys rusto-hiushypoplasiassa. Duodecim 2000; 116: 1299-1305.

Nieminen, P., Tarkkanen, J., Timonen, T., Meyer, B., Hakama, M. ja Anttila, A.: Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla. Duodecim 2000; 116: 2489-2496.

Pukkala, E.: Pohjoismainen tutkimus selvitti syöpään sairastumista. Ammattien välillä melkoisia eroja. Syöpä 2000; No. 4: 5-6.

Pukkala, E.: Syöpävaaran arviointi ammattialtistusmatriisin avulla. Loppuraportti, Työsuojelurahaston hanke 94045. Helsinki 2000.

Pönkä, A. ja Pukkala, E.: Syöpä ja krooniset sairaudet Myllypuron entisen kaatopaikan alueella asuneilla. Helsingin Kaupungin Ympäristökeskuksen julkaisuja 7/2000. Helsinki 2000.

Saarelma, O. ja Hakama, M.: Seulontatutkimusten lupaukset, pettymykset ja mahdollisuudet. Duodecim 2000; 116: 869-870.

Salminen, E., Pukkala, E. ja Teppo, L.: Aivokasvainpotilaiden uudet syövät rekisteritietojen perusteella - hoidon kokonaissuunnittelun ja seurannan merkitys korostuu. Duodecim 2000; 116: 615.

Tarkkanen, J., Geagea, A. ja Anttila, A.: Kohdunkaulan syövän joukkoseulonnan laatuprojekti Helsingissä. Suom. Lääk.-L. 2000; 55: 19-25.

Teppo, L.: Pään ja kaulan syöpä Suomessa - yleisyys ja vaaratekijät ja ennuste. Focus Oncol. 2000; No. 1: 8-10.

Teppo, L.: Pään ja kaulan syöpä Suomessa. Yleisyys ja vaaratekijät. Syöpä 2000; No. 2: 8-9.

Teppo, L.: Syövän ennuste paranee. Hyvä Terveys 2000; 9: 64-67.

Teppo, L., Anttila, A., Auvinen, A. ja Hakama, M.: Syöpätautien seulonta edelleen tarpeellista ja tehokasta. Duodecim 2000; 116: 893-901.

Teppo, L. ja Pukkala, E.: Oliko Ähtärissä syöpäepidemia. Syöpä 2000; No. 6: 19-21.

Verkasalo, P.K., Kaprio, J., Koskenvuo, M., Pukkala, E., Lichtenstein, P., Holm. N.V., Iliadou, A., Skytthe, A. ja Hemminki, K.: Ympäristö ja perimä syövän synnyssä: kolmen pohjoismaisen kaksosaineiston analyyseja. Duodecim 2000; 116: 2497-2503.

1999

Hakama, M.: Syöpäseulonnat. Kirjassa: Syöpätaudit. Eds. H. Joensuu, P.J. Roberts and L. Teppo. Kustannus Oy Duodecim, Vammala 1999, s. 51-59.

Hakulinen, T., Hakala, T. ja Dickman, P.: Hoidon tulosten mittaaminen ja ennusteelliset tekijät. Kirjassa: Syöpätaudit. Eds. H. Joensuu, P.J. Roberts and L. Teppo. Kustannus Oy Duodecim, Vammala 1999, s. 202-215.

Hietanen, E., Sankila, R. ja Vainio, H.: Syövän syyt ja ehkäisy. Kirjassa: Syöpätaudit. Eds. H. Joensuu, P.J. Roberts and L. Teppo. Kustannus Oy Duodecim, Vammala 1999, s. 43-49.

Kauppinen, T., Pukkala, E., Karjalainen, A., Savela, A., Virtanen, S., Vuorela, R., Zitting, A. ja Teppo, L.: ASA-rekisterin vaikutukset työpaikoilla ja rekisteriin ilmoitettujen työntekijöiden syöpävaara. Loppuraportti työseuojelurahastolle. Työterveyslaitos ja Suomen Syöpärekisteri, Helsinki 1999.

Näyhä, S., Hassi, J. ja Pukkala, E.: Syöpätautien ilmaantuvuus. Kirjassa: Väestön terveys Oulussa. Oulun Aluetyöterveyslaitos, Oulu 1999, s. 55-63.

Patja, K.: Kohti karonkkaa. Duodecim 1999

Pukkala, E.: Aikamoisia eroja syöpäsairastuvuudessa ammattien välillä. Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 1999; 2: 17.

Pukkala, E.: Ammatti vaikuttaa syöpään sairastumiseen. Syöpä 1999; No. 3: 11-13.

Pukkala, E.: Miten tutkia ammattiryhmien välisiä huimia syöpäsairastuvuuseroja rekisterien pohjalta. Työelämän tutkimus 1999; 10: 12-15.

Teppo, L.: Eturauhasen syöpä yleistyy nopeasti. Syöpä 1999; No. 2: 8-9.

Teppo, L.: Onko elinympäristömme vaarallinen. Syöpä 1999; No. 3: 3.

Teppo, L.: Syövän yleisyys. Kirjassa: Syöpätaudit. Eds. H. Joensuu, P.J. Roberts and L. Teppo. Kustannus Oy Duodecim, Vammala 1999, s. 33-42.

Teppo, L.: Tupakointi syövän syynä. Syöpä 1999; No. 5: 6-9.

Teppo, L.: Yhteenveto - osajulkaisuista väitöskirjaksi. Kirjassa: Kohti karonkkaa. Neuvoja väitöskirjaa tekevälle. Eds. K. Patja, I. Huhtaniemi, E. Ikonen and K. Kontula. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 1999, s. 217-229.

Teppo, L. ja Hakulinen, T.: Syöpäpotilaiden elossaoloennuste paranee. Syöpä 1999; No. 3. 4-5.

1998

Anttila, A., Pukkala, E., Nieminen, P. ja Hakama, M.: Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on Suomessa selvästi suurenemassa. Duodecim 1998; 114: 1117-1124.

Dickman, P. ja Hakulinen, T.: Kräftbilden i Norden - potentiella reduktioner i antalen cancerdödsfall som resultat av eliminering av regional variation i cancerpatienternas överlevnad i Norden. Kirjassa: Kræftbilledet i Norden. Nordisk Ministerråd. TemaNord 501. Copenhagen 1998; 73-88.

Hakama, M. ja Hristova, L.: Inverkan av screening i nordisk cancerkontroll fram till år 2017. Kirjassa: Kræftbilledet i Norden. Nordisk Ministerråd. TemaNord 501. Copenhagen 1998; 49-70.

Hakulinen, T. ja Holm, L.-E.: Cancerförekomst. Kirjassa: Onkologi. Eds. U. Ringborg, R. Henriksson and S. Friberg. Liber Ab, Stockholm 1998, s. 19-28.

Holm, L.-E. ja Hakulinen, T.: Riskfaktorer och cancerprevention. Kirjassa: Onkologi. Eds. U. Ringborg, R. Henriksson and S. Friberg. Liber AB, Stockholm 1998, s. 29-34.

Kallio, M. ja Hakama, M.: Kohdunkaulan syöpä- ja esiastelöydökset seulonnoissa. Suom. Lääk.-L. 1998; 53: 2409-2411.

Partanen, T., Vasama-Neuvonen, K., Pukkala, E., Weiderpass, E., Welp, E., Kauppinen, T., Paakkulainen, H., Mutanen, P. ja Boffetta, P.: Rintasyövällä voi olla työhön liittyviä vaaratekijöitä. Työ ja Ihminen (Work and Man) 1998; 12: 161-166.

Pukkala, E.: Aiheuttaako bensiini munuaissyöpää? Syöpä 1998; No. 5: 9.

Pukkala, E.: Lasten syöpä vaihtelee ajallisesti ja alueittain. Sylva 1998; No. 1: 34-35.

Sankila, R.: Lapsena sairastetun syövän vaikutus jälkeläisten syöpävaaraan. Duodecim 1998; 114: 2277-2278.

Sankila, R.: Lapsisyöpäpotilaiden jälkeläisten syöpävaara ei ole suurentunut. Syöpä 1998; No. 3: 17.

Sankila, R.: Matkapuhelimet eivät aiheuta syöpää. Syöpä 1998; No. 2: 7.

Teppo, L.: Cancerfallen ökar i Norden. Nord. Med. 1998; 113: 255-256.

Teppo, L.: Miksi eturauhasen syöpä ja rintasyöpä lisääntyvät? Syöpä 1998; No. 6. 12-14.

Teppo, L.: Syöpäsairauksien panoraama Suomessa. Sairaalapäivät 1998. Sairaalaviesti 1998; 4: 32-34.

Teppo, L. ja Pukkala, E.: Syöpärekisteri. Kirjassa: Rekisteriaineistot yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa. Toim. T. Valkonen, S. Koskinen, T. Martelin. Gaudeamus, Helsinki 1998, s. 139-153.

Teppo, L. ja Pukkala, E.: Syöpätaudit. Kirjassa: Sairauksien ehkäisy. Eds. K. Koskenvuo and H. Vertio. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 1998, s. 75-105.

1997

Auranen, A., Pukkala, E., Mäkinen, J., Sankila, R., Grenman, S. ja Salmi, T.: Syövän vaara munasarjasyöpään sairastuneiden lähisukulaisilla. Duodecim 1997; 113: 46-50.

Hakama, M., Auvinen, A., Rannikko, S. ja Tammela, T.: Toinen vastine Sakselalle. Duodecim 1997; 113: 538-539.

Hakama, M., Pukkala, E., Kallio, M. ja Heikkilä, M.: Mammografiaseulonnan vaikuttavuus Suomessa. Duodecim 1997; 113: 2171-2173.

Hannuksela, A., Hannuksela, M., Karvonen, J. ja Pukkala, E.: Trioksaleenikylpy-PUVA:n vaikutus syövän ilmaantuvuuteen psoriaasipotilailla. Duodecim 1997; 113: 345.

Holli, K., Kääriäinen, H., Mecklin, J.-P., Oivanen, T., Sankila, R., Simolinna, O., Mononen, T. ja Vertio, H.: Syövän periytyvyysneuvonnan kokeilu Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä. Suom. Lääk.-L. 1997; 52: 3507-3511.

Holopainen, M., Pukkala, E., Piirainen, J., Mäittälä, J. ja Liesivuori, J.: Asbestille altistumisen terveysvaikutukset Paakkilassa. Neljännet geokemian päivät 12-13.11.1997, Kuopio. Laajat tiivistelmät. Toim. P. Lestinen. Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaföreningen r.y., 1997; Sarja B, No. 64, s. 69-72.

Karjalainen, A., Pukkala, E., Hirvonen, A., Tammilehto, L., Mattson, K. ja Vainio, H.: Mesoteliooman ilmaantuvuus Suomessa 1960-95 - kasvu hidastunut. Suom. Lääk.-L. 1997; 52: 2674-2678.

Koivusalo, M.: Talousveden mutageenisuus ja syöpäsairaudet. Kansanterveys 1997; No. 7: 2.

Latikka, P., Pukkala, E. ja Vihko, V.: Liikunta ja rintasyöpä. Duodecim 1997; 113: 317-322.

Pukkala, E.: Luokka- ja ammattierot näkyvät tupakkasyövissä. Terveyskasvatuslehti, erikoisnumero: Savuton Eurooppa 1997, s. 55-57.

Pukkala, E.: Syöpä ja ammatti. Työterveyslääkäri 1997; 15: 160-163.

Pukkala, E., Sankila, R. ja Vertio, H.: Syöpä Suomessa. 9th ed. Cancer Society of Finland publication No. 59. Finnish Cancer Registry, Helsinki 1997.

Teppo, L.: Mitä epidemiologinen tutkimus antaa lääkärille. Duodecim 1997; 113: 1371-1375.

Teppo, L.: Naisten syövän koko kuva. Syöpäsairaanhoitaja 1997; No. 4: 6-8.

1996

Auvinen, A., Hakama, M., Rannikko, S., Stenman, U.-H. ja Tammela, T.: Onko Suomessa perusteita eturauhassyövän seulonnalle? Duodecim 1996; 112: 1241-1243.

Holli, K., Kääriäinen, H., Mecklin, J.-P., Sankila, R., Simolinna, O. ja Vertio, H.: Periytyykö syöpä? Syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvonta. Suomen Syöpäyhdistys, Helsinki 1996.

Louhivuori-Laako, K.: Syöpäpotilaiden itsemurhat epidemiologinen tutkimus. Väitöskirja. University of Helsinki. Helsinki 1996.

1995

Auvinen, A. ja Karjalainen, S.: Sosiaaliluokka ja syöpäpotilaan eloonjääminen. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1995; 32: 341-348.

Engeland, A. ja Tretli, S.: Kreftbildet i Norden - kreftdodelighet i de nordiske land i år 2000 og 2010. TemaNord 1995; 525: Oslo 1995.

Hakama, M., Kallio, M. ja Pukkala, E.: Kohdunkaulan syövän seulonnat - vaikuttavia vai oikeudenmukaisia? Suom. Lääk.-L. 1995; 50: 2527-2533.

Kallio, M., Nieminen, P. ja Hakama, M.: Kohdunkaulan syövän seulontojen vaikuttavuus Suomessa. Duodecim 1995; 111: 227-231.

Kyllönen, L. ja Pukkala, E.: Siklosporiini ja syöpäkasvaimet munuaisensiirtopotilailla. Sandoz Report 1995; No. 1: 20-22.

Nieminen, P., Kallio, M. ja Hakama, M.: Kohdunkaulan adenokarsinooman esiintyvyys Suomessa. Duodecim 1995; 111: 837-841.

Pukkala, E.: Huimia sosiaaliluokka- ja ammattiryhmäeroja syöpäsairastuvuudessa. Syöpä 1995; No. 2: 20-21.

Sankila, R.: Mitä syöpien periytyvyydestä tiedetään? Syöpä 1995; No. 4: 9-10.

Sankila, R.: Syöpä ei periydy - alttius syöpään voi periytyä. Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 1995; No.1: 5.

Teppo, L.: Suomalaisten syöpäpotilaiden ennuste korkeaa eurooppalaista tasoa. Syöpä 1995; No. 3: 10-11.

Teppo, L.: Syöpäkuolleisuuden tuleva kehitys Pohjoismaissa. Syöpä 1995; No. 3: 12-13.

Teppo, L.: Syövästä parantuneiden määrä kasvaa - riittävätkö resurssit. Syöpä 1995; No. 2: 5-6.

1994

Auvinen, A.: Onko lasten leukemiavaara ydinlaitosten läheisyydessä lisääntynyt? Duodecim 1994; 110: 479-486.

Hakulinen, T.: Lääketieteellinen tutkimus ja tietosuoja. Kirjassa: Suomen Tilastoseuran vuosikirja 1993. Helsinki 1994, s. 135-148.

Holte, T., Langmark, F., Magnus, K., Titlesand, G. ja Tretli, S.: Kreftbildet i Norden - kreftforekomst i de nordiske land i år 2000 og 2010. ANCR, NCU and Nordiska ministerrådet. TemaNord 1994; 607.

Kallio, M., Kauraniemi, T., Nousiainen, A.-R., Hansten, S., Rytsölä, J., Heikkilä, M. ja Hakama, M.: Naisten osallistuminen kohdunkaulan syövän seulontoihin. Duodecim 1994; 110: 1061-1067.

Mäkipaja, K.: Naisten keuhkosyöpä. Epidemiologinen ja kliininen kuva suomalaisilla naisilla. Väitöskirja. Ann. Univ. Turkuensis, Ser. C, Vol 103. Turku 1994.

Pukkala, E.: Syöpä Lounais-Suomessa. Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 1994; No. 2: 7.

Pukkala, E., Lehtonen, M. ja Teppo, L.: Syöpärekisterin kattavuus poistoilmoitusten valossa. Suom. Lääk.-L. 1994; 49: 836-839.

Pukkala, E. ja Vertio, H.: Syöpä Suomessa. Cancer Society of Finland publications No. 55. Finnish Cancer Registry, Helsinki 1994.

Sankila, R.: Rintasyövän sairastaminen ei ole esteenä raskaudelle. Syöpä 1994; No. 3: 17-18.

Teppo, L.: Rintasyöpä on yleinen sairaus. Syöpä - Cancer 1994; 3: 5.

Teppo, L.: Suomen ja muiden pohjoismaiden syöpätilanne vuonna 2010. Syöpä 1994; No. 1-2: 16-17.

Teppo, L.: Tupakasta tiiviisti. Syöpä 1994; No. 6: 6-7.

Teppo, L. ja Pukkala, E.: Suomalaisten syöpä. Suom. Lääk.-L. 1994; 32: 3349-3359.

Verkasalo, P., Juutilainen, J., Kaprio, P., Pukkala, E. ja Koskenvuo, M.: Magneettikentät ja syöpävaara. Suom. Lääk.-L. 1994; 49: 3447-3451.

Vesterinen, E., Pukkala, E., Timonen, T. ja Aromaa, A.: Syövän ilmaantuvuus astmaatikoilla. Kirjassa: Allergiatutkimussäätiön 25. vuosikirja 1994. Toim. J. Haahtela. Helsinki 1994,s. 43-46.

1993

Anttila, A., Hemminki, K., Heikkilä, P., Kauppinen, T., Pukkala, E. ja Hernberg, S.: Työntekijöiden lyijyaltistuminen ja syöpä. Työsuojelurahaston hanke No. 90037, loppuraportti. Työterveyslaitos, Helsinki 1993.

Hakulinen, T.: Cancerregistrering och dataskydd. Nord. Med. 1993; 108: 213-215.

Partanen, T., Kauppinen, T., Degerth, R., Ojajärvi, A., Hernberg, S., Moneta, G., Koskinen, H., Mearelli, I. ja Pukkala, E.: Haimasyövän työperäiset syyt. Työ ja ihminen 7 1993; 1: 5-15.

Pukkala, E.: Syöpätilastot muuttuvat. Terveys 1993; 2: 35-37.

Pukkala, E. ja Vertio, H.: Syöpä Suomessa. 7th ed. Cancer Society of Finland publication No. 53. Finnish Cancer Registry, Helsinki 1993.

Pukkala, E. ja Vertio, H.: Syöpä Suomessa. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 53. Suomen Syöpärekisteri, Helsinki 1993.

Pönkä, A., Pukkala, E. ja Hakulinen, T.: Keuhkosyövän ilmaantuvuus Helsingissä 1975-1986 ja ilman epäpuhtauksien vaikutukset. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 3/93. Helsinki 1993.

Pönkä, A., Pukkala, E. ja Hakulinen, T.: Lisäävätkö ilmansaasteet keuhkosyöpää Helsingissä? Suom. Lääk.-L. 1993; 48: 1554-1560.

Steineck, G. ja Hakulinen, T.: Justering för studieort kan vara lämplig. Läkartidningen 1993; 90: 1636-1637.

Teppo, L.: 40 vuotta syöpätautien rekisteröintiä. Dialogi 1993; 7: 44-46.

Teppo, L.: Eturauhasen syöpä: yleisyys ja potilaiden elossaoloennuste. Kirjassa: Eturauhassyövän hoito. Konsensuskokous 8.-8.9.1993, Suomen Akatemia, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1993, s. 25-33.

Teppo, L., Hakulinen, T., Luostarinen, T., Pukkala, E. ja Söderman, B.: Suomalaisen syöpäpotilaan elossaoloennuste. Duodecim 1993; 109: 917-925.

1992

Hakama, M.: Syöpäseulonnat. Kirjassa: Syöpätaudit. Toim. L.R. Holsti, P.J. Roberts ja L. Teppo. Kustannus Oy Duodecim, Vammala 1992, s. 39-46.

Hakulinen, T.: Tilastotiede syöpätutkimuksessa. Kirjassa: Suomen Syöpäinstituutin Säätiö. Toim. R. Sankila, S. Pyrhönen ja E. Saksela. Helsinki 1992, s. 6-7.

Hakulinen, T. ja Hakala, T.: Hoidon tulosten mittaaminen ja ennusteelliset tekijät. Kirjassa: Syöpätaudit. Toim. L.R. Holsti, P.J. Roberts ja L. Teppo. Kustannus Oy Duodecim, Vammala 1992, s. 155-165.

Kallio, M. ja Teppo, L.: Vanhusten syöpä Suomessa. Suom. Lääk.-L. 1992; 47: 2913-2917.

Lampi, P., Hakulinen, T., Luostarinen, T., Pukkala, E. ja Teppo, L.: Vastine edelliseen. (Author's reply to a letter to the Editor on a paper published by Lampi et al. in Duodecim 1991: 107: 702-710). Duodecim 1992; 108: 198-199.

Partanen, T., Kauppinen, T., Moneta, G., Ojajärvi, A., Hernberg, S., Degerth, R., Koskinen, H., Mearelli, I. ja Pukkala, E.: Haimasyövän työperäiset tekijät. Loppuraportti, 30.11.1992. Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Helsinki 1992.

Pukkala, E.: Ammatti ja syöpä. Kirjassa: Työperäinen syöpä, syyt ja torjunta. Toim. M. Sorsa, A. Anttila, K. Hemminki ja H. Vainio. Työterveyslaitos, Helsinki 1992, s. 37-52.

Pukkala, E.: Syöpä Suomessa. Kirjassa: Työperäinen syöpä, syyt ja torjunta. Toim. M. Sorsa, A. Anttila, K. Hemminki ja H. Vainio. Työterveyslaitos, Helsinki 1992, s. 9-15.

Pukkala, E. ja Teppo, L.: Leukemiaa Porvoon mitalla? Suom. Lääk.-L. 1992; 47: 3431-3433.

Sankila, R. ja Hakama, M.: Neuroblastoomaseulontaa ei tarvita Suomeen. Duodecim 1992; 108: 873-878.

Teppo, L.: Miksi täällä on niin paljon syöpää? Syöpä 1992; No. 3: 5-7.

Teppo, L.: Syövän yleisyys. Kirjassa: Syöpätaudit. Toim. L.R. Holsti, P.J. Roberts ja L. Teppo. Kustannus Oy Duodecim, Vammala 1992, s. 21-29.

Vihko, V., Pukkala, E., Poskiparta, M., Apter, D., Hakulinen, T. ja Vihko, R.: Liikunta voi vähentää rintasyöpää. Liikunta & Tiede 1992; No. 6: 21-25.

Wiklund, K., Hakulinen, T. ja Sparen, P.: Prediktion av cancermortaliteten i Norden år 2005. Effekt av olika interventioner. Nord. Med. 1992; 107: 18-22.

1991

Elovainio, L., Hakama, M. ja Huttunen, J.: Pitääkö mammografiaseulonta ulottaa alle 50-vuotiaisiin naisiin. Suom. Lääk.-L. 1991; 46: 2071-2072.

Hakama, M.: Syöpäseulonnat: hyödyksi vai haitaksi? Duodecim 1991; 107: 1148-1151.

Hakama, M.: Tilastotiede ja lääketiede. Kirjassa: Suomen Tilastoseura 70 vuotta. Toim. I. Mellin. Publications issued by the Finnish Statistical Society No. 7. Helsinki 1991, s. 191-192.

Hakulinen, T.: Ehkäistävissä oleva syöpäkuolleisuus vuonna 2005. Syöpä 1991; No. 5: 8-10.

Hakulinen, T.: Överlevnadsanalys inom epidemiologin. Svepet 1991; No. 2: 2.

Lampi, P., Hakulinen, T., Luostarinen, T., Pukkala, E. ja Teppo, L.: Kloorifenolialtistukseen liittyvä syöpävaara eteläsuomalaisessa kunnassa. Duodecim 1991; 107: 702-710.

Lampi, P., Hakulinen, T., Luostarinen, T., Pukkala, E. ja Teppo, L.: Vastine edellisiin. (Letters to the Editor: "Kloorifenolialtistukseen liittyvä syöpävaara Kärkölässä" and "Oliko Kärkölän juomavedessä kloorifenolia?"). Duodecim 1991; 107: 1458-1459.

Pukkala, E.: Syövän epidemiologiaa. Proc. Finn. Dent. Soc. 1991; 87: 7-12.

Pukkala, E., Rimpelä, A. ja Läärä, E.: Cancer i Finland. 3th ed. Cancer Society of Finland publication No. 47. Finnish Cancer Registry, Helsinki 1991.

Pukkala, E., Rimpelä, A. ja Läärä, E.: Syöpä Suomessa. 6. painos. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja No. 48. Suomen Syöpärekisteri, Helsinki. 1991.

Teppo, L.: Ihosyöpä Suomessa. Suom. Lääk.-L. 1991; 46: 2598-2601.

Teppo, L.: Miksi naisilla on vähemmän syöpää kuin miehillä? Syöpä 1991; No. 6: 5-6.

Teppo, L.: Urologisten syöpien merkitys. Syöpä 1991; No. 2: 7-8.

1990

Auvinen, A., Elovainio, L. ja Hakama, M.: Miten rintasyöpä löytyi. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1990; 27: 306-313.

Hakama, M.: Epidemiologinen syöpätutkimus. Syöpä 1990; No. 1: 20-21.

Hakama, M. ja Holli, K.: Millainen on rintasyövän oikea hoito? Duodecim 1990; 106: 907-909.

Hakulinen, T.: Betydelsen av ett riksomfattande cancerregister i kampen mot cancer. Kirjassa: Det 18:e nordiska statistikermötet i Esbo 1989. Nordisk statistisk skriftserie - Statistical Reports of the Nordic Countries. No. 53. Helsinki 1990, s. 156.

Hakulinen, T.: Kommentteja tilastotieteen jatkokoulutuksesta. Suomen Tilastoseuran vuosikirja 1988-1989. Helsinki 1990, s. 158-161.

Pukkala, E., Rimpelä, A. ja Läärä, E.: Syöpä Suomessa. Cancer Society of Finland publication No. 44. Finnish Cancer Registry, Helsinki 1990.

Teppo, L.: Kuka on syöpäpotilas. Syöpä 1990; No.6: 5-6.

Teppo, L.: Miksi mahasyöpä vähenee? Syöpä 1990; No. 4: 6-7

Teppo, L.: Paksu- ja peräsuolisyövän esiintyminen Suomessa. Syöpä 1990; No. 2: 10-11.

1989

Elovainio, L., Kajantie, R., Louhivuori, K. ja Hakama, M.: Syöpäjärjestöjen rintasyöpäseulonnat 1987. Duodecim 1989; 105: 1184-1190.

Hakama, M., Elovainio, L. ja Leppo, K.: Pitääkö rintasyövän seulontoja jatkaa? Duodecim 1989; 105: 1164-1167.

Hakulinen, T.: Utbildning och forskning - tyngdpunkter i nordiskt samarbete inom epidemiologin. Svepet 1989; No. 4: 4.

Hakulinen, T., Kenward, M., Luostarinen, T., Oksanen, H., Pukkala, E., Söderman, B. ja Teppo, L.: Suomalaisten syöpä. Alueittainen kehitys 1954-2008. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja No. 42. Suomen Syöpärekisteri, Syöpätautien Tutkimussäätiö. Helsinki 1989.

Kallioniemi, O.-P., Kärkkäinen, A., Mattila, J., Auvinen, O., Koivula, T. ja Hakama, M.: Mammografiaseulonnassa todettavien rintasyöpien biologiset ominaisuudet - virtaussytometrinen tutkimus. Duodecim 1989; 105: 1532-1538.

Pukkala, E.: Suomen miehet johtavat Pohjoismaiden syöpätilastoja. Sairaala 1989; No. 1: 32-33.

Sankila, R., Hakulinen, T., Pukkala, E. ja Teppo, L.: Rintasyöpäpotilaiden uudet syövät. Duodecim 1989; 105: 521-528.

Saxén, E.: Syövän määritelmä. Duodecim 1989; 105: 513.

Teppo, L.: Luu- ja pehmytkudossyövän yleisyys ja vaaratekijät. Syöpä 1989; No 2: 4-6.

1988

Hakama, M.: Epidemiologisten indikaattorien tulkinnasta. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1988; 25: 23-26.

Hakama, M.: Kontrolloidut kokeet ja niiden suunnnittelu. Duodecim 1988; 104: 26-33.

Hakulinen, T.: Seurantatutkimuksen tilastolliset menetelmät. Duodecim 1988; 104: 99-106.

Hakulinen, T., Hansluwka, H., Lopez, A.D. ja Nakada, T.: Tärkeimmät kuolemansyyt eri maanosissa vuonna 1980. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1988; 25: 7-12.

Hakulinen, T. ja Teppo, L.: Tulosten esittäminen. Duodecim 1988; 104: 62-72.

Karjalainen, S.: Miesten syöpien ennuste: Syöpä 1988; No. 5: 4-6.

Karjalainen, S. ja Hakama, M.: Alueelliset erot syöpäpotilaiden eloonjäämisluvuissa. Suom. Lääk.-L. 1988; 43: 2054-2061.

Sankila, R.: Ammatti ja miesten keuhkosyöpä. Syöpä 1988; No. 5: 8-10.

Sankila, R., Pukkala, E., Karjalainen, S. ja Teppo, L.: Terveydenhuoltoalalla työskentelevien syöpävaara Suomessa. Duodecim 1988; 104: 1699-1704.

Saxén, E.: Syöpätautien yleisyyden vaihtelu. Syöpä 1988; No. 2: 3.

Teppo, L.: Osavastuuta naisille. Syöpä 1988; No. 5: 3.

Teppo, L.: Rintasyöpä yleistyy - tarvitaanko mammografiaa. Kirjassa: Hormonihoidon merkitys syöpätaudeissa II. Symposiumi 23.10.1987. ICI-pharma Oy, Helsinki 1988, s. 7-10.

1987

Hakama, M.: Miksi rintasyöpää seulotaan. Syöpä 1987; No. 5: 5-6.

Hakulinen, T. ja Tenkanen, L.: Suhteellisten elossaololukujen regressioanalyysistä. Suomen Tilastoseuran vuosikirja 1986. Helsinki 1987, s. 37-51.

Hakulinen, T. ja Teppo, L.: Kuolemansyiden kilpailu. Kirjassa: Terveyttä etsimässä. Lauri Saxénin juhlakirja. Toim. K. Cantell, E. Koivusalo, R. Pelkonen ja K. Raivio. Helsinki 1987, s. 147-153.

Holli, K.: Rintasyöpäpotilaan seurannan järjestely, sisältö ja vaikuttavuus. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis Ser. A Vol. 225. Tampere 1987.

Häyry, H., Häyry, M. ja Karjalainen, S.: Paternalismi ja suomalainen tupakkapolitiikka. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1987; 24: 304-310.

Karjalainen, S.: Syövän hoidon tulokset. Sairaala 1987; No. 6-7: 233-236.

Karjalainen, S., Aareleid, T., Pukkala, E., Rahu, M. ja Tekkel, M.: Rintasyöpäpotilaiden eloonjääminen Suomessa ja Virossa. Duodecim 1987; 103: 476-483.

Kärkkäinen, A., Lauslahti, K., Lehtimäki, V., Schoultz, E., Aine, R. ja Hakama, M.: Tampereen rintasyöpäprojektin II kierros: Intervallisyöpien ongelma. Suom. Lääk.-L. 1987; 42: 3128-3132.

Pukkala, E.: Altistumis- ja sairaushistoriatiedon keruu reproduktio- ja takenevissa sairastuvuuden ja kuolleisuuden tutkimuksissa. Työterveyslaitos, seminaari 19.-21.1.1987. Helsinki 1987, s. 24-26.

Pukkala, E., Rimpelä, A. ja Läärä, E.: Cancer i Finland. Cancerföreningen i Finland Publikationer Nr. 36. Finlands Cancerregister, Helsingfors 1987.

Pukkala, E., Rimpelä, A. ja Läärä, E.: Syöpä Suomessa. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja Nr 35. Suomen Syöpärekisteri, Helsinki 1987.

Saxén, E.: Syöpärekisteri - muutosten mittari. Kirjassa: Terveyttä etsimässä. Lauri Saxénin juhlakirja. Toim. K. Cantell, E. Koivusalo, R. Pelkonen ja K. Raivio. Helsinki 1987, s. 267-276.

Suomen Syöpäyhdistys: Kymenlaakson rintasyöpäseulontakokeilu. Suom. Lääk.-L. 1987; 42: 1684-1687.

Teppo, L.: Ihomelanooma Suomessa. Syöpä 1987; No. 2: 10-11.

1986

Elovainio, L. ja Teppo, L.: Tupakointi ja syöpäsairaudet. Kirjassa: Tupakka: terveyshaitat ja terveyskasvatus. Toim. P. Puska, K. Koskela ja H.J. Korhonen. Kustannuskiila Oy, Kuopio 1986, s. 46-54.

Hakama, M.: Joukkotarkastuksilla tärkeä osa syöväntorjunnassa. Syöpä 1986; 5: 11-14.

Hakama, M.: Kokonaistutkimus vai otos. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1986; 23: 306-308.

Hakulinen, T.: Henkilörekisterilaki ja yksilön oikeus kerätyn tiedon hyödyntämiseen. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1986; 23: 195-197.

Hakulinen, T.: Kilpailevien poistumansyiden teoriasta. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1986; 23: 39-49.

Hakulinen, T., Teppo, L. ja Saxén, E.: Cancer i Finland 1980: hur stämde prognoserna? Nord. Med. 1986; 101: 162-165.

Hakulinen, T., Teppo, L. ja Saxén, E.: Syöpätaudit Suomessa 1980 - kuinka ennusteet toteutuivat. Duodecim 1986; 102: 94-101.

Karjalainen, S., Ruosteenoja, E. ja Siiskonen, R.: Kahvi ja haimasyöpä. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1986; 23: 4-12.

Lauslahti, K., Kärkkäinen, A., Hartikainen, R.-L., Vekara, L., Aine, R., Auvinen, O., Sulkava, T., Schoulz, E. ja Hakama, M.: Tampereen rintasyöpäprojekti. Suom. Lääk.-L. 1986; 41: 1814-1818.

Pukkala, E., Läärä, E. ja Rimpelä, A.: Syöpä Suomessa. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja No. 35. Suomen Syöpärekisteri, Helsinki 1986.

Pukkala, E., Rimpelä, A. ja Läärä, E.: Cancer i Finland. Cancerföreningens i Finland publikationer Nr. 36. Finlands Cancerregister, Helsingfors 1986.

Saxén, E.: Tutkimuksesta ehkäisyyn. Syöpä 1986; No. 2: 3.

Saxén, E. ja Teppo, L.: Suomen Syöpärekisteri - tilastollista ja epidemiologista syöpätutkimusta. Syöpä 1986; No. 5: 17-19.

Teppo, L.: Lisääntyykö syöpä? Hels. Lääk.-L. 1986; No. 4: 21-23.

Teppo, L.: Suomalainen syöpäsanasto. Syöpä 1986; No. 5: 20-25.

Teppo, L.: Syöpäsairauksien esiintyminen Suomessa. Hormonihoidon merkitys syöpätaudeissa. Symposiumi 29.11.1985. ICI-Pharma Oy, Helsinki 1986, s. 7-14.

Teppo, L.: Syövän esiintyminen ja sen muutokset Suomessa. Kirjassa: Ravinto ja syöpä. Kaupunkiopistolla 18.-19.4.1986 pidetyn seminaarin raportti. Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön julkaisu N:o 18. Helsinki 1986, s. 17-22.

Teppo, L. ja Karjalainen, S.: Ihomelanooma. Käytännön Lääkäri 1986; 29: 28-31.

1985

Hakama, M.: Syöpätautien epidemiologia. Kirjassa: Syövän biologia. Toim: K. Alitalo, L. Andersson, L. Teppo ja A. Vaheri. WSOY, Porvoo 1985, s. 19-33.

Hakama, M.: Tilastolliset näkökohdat kliinisten tutkimusten suunnittelussa. Kirjassa: Kliininen tutkimus 1984. Seminaariraportti. Toim. A. Pasternack, H. Frey ja A. Kauppila. Suomen Akatemian julkaisuja 1/1985. Valtion lääketieteellinen toimikunta, Helsinki 1985, s. 37-40.

Hakulinen, T.: Tilastolliset menetelmät tulosten analysoinnissa. Kirjassa: Kliininen tutkimus 1984. Seminaariraportti. Toim. A. Pasternack, H. Frey ja A. Kauppila. Suomen Akatemian julkaisuja 1/1985. Valtion lääketieteellinen toimikunta, Helsinki 1985, s. 100-108.

Karvonen, J. ja Teppo, L.: Yleistyvä ihomelanooma. Duodecim 1985; 101: 1097-1108.

Läärä, E. ja Lehtonen, M.: Tupakointi ja syöpäsairastuvuus - 5206 suomalaisen miehen seuruututkimus. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1985; 22: 224-236.

Tenkanen, L.: Psyykkiset tekijät ja syöpä. Syöpä 1985; No. 1: 18-21.

Teppo, L.: Miksi koepala? Syöpä 1985; 3: 12-13.

Teppo, L.: Oireesta diagnoosiin. Syöpä 1985; 3: 3.

Teppo, L.: Suomen Syöpärekisteri - syöpätilastoja ja epidemiologista syöpätutkimusta. Sairaala 1985; No. 4: 125-128.

Teppo, L.: Syöpä on monta sairautta. Kirjassa: Syövän biologia. Toim. K. Alitalo, L. Andersson, L. Teppo ja A. Vaheri. WSOY, Porvoo 1985, s. 9-18.

Teppo, L.: Tulosten julkistaminen. Kirjassa: Kliininen tutkimus 1984. Seminaariraportti. Toim. A. Pasternack, H. Frey ja A. Kauppila. Suomen Akatemian julkaisuja 1/1985. Valtion lääketieteellinen toimikunta, Helsinki 1985, s. 109-118.

1984

Pukkala, E.: Tietosuoja - yksilön etu vai haitta. Suomen Tilastoseuran vuosikirja 1983. Helsinki 1984, s. 84-94.

Rimpelä, A. ja Pukkala, E.: Syöpätaudit ja sosioekonomiset tekijät. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1984; 21: 61-75.

Teppo, L.: Kuka sairastuu syöpään? Syöpä 1984; 2: 27-29.

Teppo, L.: Miesten syövistä - ja vähän naistenkin. Syöpä 1984; No. 1: 2-3.

Teppo, L.: Sisäiset tekijät syövän synnyssä. Syöpä 1984; No. 1: 26-27.

1983

Hakama, M., Hakulinen, T. ja Mäkelä, K.: Lisääkö kohdunkaulan syövän sädehoito uuden syövän riskiä? Duodecim 1983; 99: 1463-1467.

Hakulinen, T.: Nuoren syöpäpotilaan ennuste. Syöpä 1983; No. 1: 36-39.

Hakulinen, T.: Tapahtuman toteutumisen tai välttämisen yleisyyden arvioiminen. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1983; 20: 137-147.

Hakulinen, T., Rahu, M., Aareleid, T., Pukkala, E., Teppo, L. ja Vanaselja, T.: Syöpä Suomessa ja Virossa. Duodecim 1983; 99: 1741-1751.

Härö, A.S.: Mass BCG vaccination, tuberculosis infection and leukaemia risk. Register linkage study of the long-term effects. Kirjassa: Cancer: Etiology and Prevention. Toim. R.G. Crispen. Elsevier Science Publishing Co., Inc., New York 1983, s. 419-443.

Läärä, E.: Syöpätaudit tulevaisuudessa. Syöpä 1983; No. 1: 4-6.

Teppo, L.: Ravinto ja syöpä. Syöpä 1983; No. 1: 33-34.

Teppo, L.: Ympäristö ja syöpä. Duodecim 1983; 99: 1603-1608.

1982

Eskola, A.: Tupakointi ja koulutus. Syöpä 1982; No. 1: 16-17.

Hakulinen, T.: Keuhkosyöpätapausten määrä kasvaa 2000-luvulla. Syöpä; 1982 No. 1: 10-11.

Hakulinen, T.: Yhteistyön ongelmista tilastotieteen soveltajan näkökulmasta. Suomen Tilastoseuran vuosikirja 1981. Helsinki 1982, s. 101-109.

Hakulinen, T., Pukkala, E., Hakama, M., Lehtonen, M., Saxén, E. ja Teppo, L.: Syöpäpotilaiden eloonjääminen Suomessa 1953-1974. Duodecim 1982; 98: 550-562.

Läärä, E.: Eräiden yleisten syöpätautien ikä-, aika- ja kohorttitekijöiden analyysiin perustuvat ilmaantuvuus- ja tapausmääräennusteet vuoteen 2002 asti. Suomen Syöpärekisteri. Helsinki 1982.

Läärä, E.: Predictions on incidence rates and numbers of new cases for some common cancers up to the year 2002 in Finland based on analysis by age, period and cohort. Finnish Cancer Registry. Helsinki 1982.

Läärä, E.: Syöpätautien yleisyyden kehitys Suomessa vuoteen 2002 mennessä. Lääkintöhallituksen julkaisuja. Terveyskasvatus. Sarja Tutkimukset 3/1982. Helsinki 1982.

Pukkala, E.: Miten käy tupakoimattoman? Tupakoimattoman keuhkosyöpävaara. Syöpä 1982; No. 6: 14-15.

Pukkala, E., Rimpelä, A. ja Läärä, E.: Syöpä Suomessa. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja No. 31. Suomen Syöpärekisteri 1982.

Saxén, E.: Syöpä vuonna 2000. Syöpä 1982; No. 2: 18-19.

Suomen Syöpärekisteri: Tupakointitapojen vaikutus sairastuvuuteen eri syöpämuotoihin. Seurantatutkimus 5206 miehen muodostamalla aineistolla. Raportti lääkintöhallitukselle. Helsinki 1982.

Teppo, L.: Kaikki syövät eivät lisäänny. Syöpä 1982; No. 3: 26-27.

Teppo, L.: Keuhkosyöpä - suomalaisten kansantauti. Syöpä 1982; No. 1: 2-4.

1981

Hakama, M.: Seulonnan vaikutus kohdunkaulan syövän ilmaantuvuuteen Pohjoismaissa. Duodecim 1981; 97: 318-325.

Hakama, M.: Tieto vai epätieto - hoitotutkimuksen tarkastelua. Duodecim 1981; 97: 1200-1203.

Läärä, E.: Tupakointiin liittyvien syöpätautien vuosien 1953-77 insidenssien analyysi iän, kalenteriajan ja syntymäkohortin mukaan sekä insidenssilukujen ja tapausmäärien ennusteet vuosille 1980-2000. Raportti lääkintöhallitukselle. Helsinki 1981.

Mattila, K.: Primaarisen polysytemian esiintyminen Suomessa. Duodecim 1981; 97: 255-261.

Pukkala, E.I.: Miten vähentää tehokkaimmin keuhkosyöpää 2000-luvulla. Syöpä 1981; No. 1: 32-33.

Pukkala, E.I.: Yksilön tietosuoja ja sen toteutuminen Suomen Syöpärekisterissä. Pro gradu -tutkielma. Tietojenkäsittelyopin laitos, Helsingin yliopisto. Sarja C-1981/23. Helsinki 1981.

Saxén, E.: Syöpä vuonna 2000. Duodecim 1981; 97: 1708-1716.

Teppo, L.: Bröstkancern i Finland - incidens och prognos. Finska Läk.-Sällsk. Handl. 1981; 125: 147-152.

Teppo, L.: Elintavat ja syöpä. Tiede 2000 1981; No. 6: 5-9.

Teppo, L.: Kiveskasvainten epidemiologia ja patologia. Kirjassa: Testistuumorisymposiumi 25.4.1980. Espoon Korpilammella. Lääke/Farmos-Yhtymä, Suomen Radiologiyhdistyksen terapiasektio, Helsinki 1981, s. 5-11.

Teppo, L.: Syöpä. Kirjassa: Otavan Suuri Ensyklopedia. Vol. 17. Otava, Keuruu 1981, s. 6800-6805.

1980

Auvinen, O.: Keuhkosyöpä Tampereen keskussairaalapiirin alueella vuosina 1965-72. Acta Universitatis Tamperensis Ser. A Vol. 115.

Hakama, M.: Kohdunkaulan syövän joukkotarkastusten tehokkuus. Kirjassa: Tutkimuksen asein. Syöpätautien Tutkimussäätiö 1969-1979. Syöpätautien Tutkimussäätiö, Turku 1980, s. 13-17.

Hakama, M.: Theoretical aspects of breast cancer screening. Kirjassa: Tidigupptäckt av bröstcancer. Vetenskapligt symposium, Stockholm 1979, Riksförening mot cancer, Stockholm 1980, s. 144-146.

Hakama, M.: Uudelle vuosikymmenelle. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1980; 17: 1-2.

Hakama, M. ja Pukkila, T.: Miesten keuhkosyöpäinsidenssi Suomessa vuonna 2000. Duodecim 1980; 96: 1139-1144.

Hakulinen, T.: Epidemiologisten rekistereiden erityistarpeista. Sosiaalivakuutus 1980; 18: 230-231.

Hakulinen, T. ja Pukkala, E.: Vaihtoehtoisten tupakointitapamuutosten vaikutus miesten keuhkosyöpäsairastuvuuteen Suomessa 2000-luvulle siirryttäessä. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1980; 17: 223-233.

Läärä, E.: Ikä-, aika- ja kohorttitekijöiden vaikutukset Suomen miesten keuhkosyöpäsairastuvuudessa vuosina 1953-76. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto 1980.

Pukkala, E.: Ammatti ja keuhkosyöpä. Syöpä 1980; No. 1: 7.

Pukkala, E.: Sairastuvuus tupakointialtisteisiin syöpiin eri ammattialoilla. Tutkimusraportti lääkintöhallitukselle. Suomen Syöpärekisteri, Helsinki 1980.

Pukkala, E.: Sairastuvuus tupakointialtisteisiin syöpiin eri sosioekonomisissa ja koulutusryhmissä Suomen eri osissa. Tutkimusraportti lääkintöhallitukselle. Suomen Syöpärekisteri. Helsinki 1980.

Teppo, L.: Rintasyövän riskitekijät ja epidemiologiset näkymät Suomessa. Kirjassa: Rintasyövän nykyhoito. Symposiumi 21.-22.11.1980. ICI-Pharma, Helsinki 1981, s. 7-10.

Teppo, L.: Suomen Syöpärekisteri. Sosiaalivakuutus 1980; 18: 218-220.

Teppo, L.: Syöpätautien esiintyminen ja ehkäisy. Hallinto ja Terveys 1980; No. 1: 6-11.

Teppo, L. ja Pukkala, E.: Keuhkosyövän yleistyminen Suomessa pysähtynyt. Duodecim 1980; 96: 221-229.

1979

Hakama, M.: Maailman terveysjärjestön (WHO) kanta ja suositukset syöpätilastojen laadinnasta. Suomen Tilastoseuran Vuosikirja 1978. Helsinki 1979, s. 72-73.

Hakama, M. ja Teppo, L.: Syöpätaudit. Kirjassa: Kansanterveystiede III. Toim. I. Rantasalo ja M. Koskenvuo. Lääketieteenkandidaattiseura, Helsinki 1979, s. 218-231.

Hakulinen, T.: Sairaustilastojen laadinta ja tavoitteet. Suomen Tilastoseuran Vuosikirja 1978. Helsinki 1979, s. 67-71.

Hakulinen, T.: Työperäiseen syöpään liittyviä käsitteitä. Suom. Lääk.-L. 1979; 34: 2194.

Isomäki, H., Hakulinen, T. ja Joutsenlahti, U.: Nivelreumapotilaiden sairastuvuus syöpään. Duodecim 1979; 95: 157-163.

Pukkala, E., Teppo, L. ja Hakulinen, T.: Keuhkosyöpäsairastuvuus eri ammattialoilla Suomessa. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1979; 16: 363-371.

Saxén, E.: Onko joka kolmas syöpätapaus Suomessa työperäinen? Suom. Lääk.-L. 1979; 34: 1560.

Suomen Syöpärekisteri: Keuhkosyöpäsairastuvuus eri ammattialoilla. Tutkimusraportti lääkintöhallitukselle. Helsinki 1979.

Teppo, L.: Asiaa miehille. Syöpä 1979; No. 6: 1.

Teppo, L.: Paksusuolen syöpä - elintasosairaus. Syöpä 1979; No. 2: 4-5.

Teppo, L.: Periytyykö syöpä? Syöpä 1979; No. 3: 24-25.

Teppo, L.: Syöpä on miehillä yleisempi kuin naisilla. Syöpä 1979; No. 6: 2-3.

Teppo, L.: Syövän sisäiset ja ulkoiset syyt. Syöpä 1979; No. 3: 1.

1978

Hakulinen, T.: Kilpailevien kuolemansyiden teoriasta. Suomen Tilastoseuran Vuosikirja 1977. Helsinki 1978, s. 8-17.

Mäkelä, K.: Ravinto, muut elintapoihin ja ympäristöön liittyvät piirteet sekä syöpä. Pro gradu -tutkielma. Helsinki 1978.

Pukkala, E.I.: Suomen alueellinen väestökehitys 1950-1985. Lääkintöhallituksen tutkimuksia 5/1978. Helsinki 1978.

Rantakokko, V.: Raajojen pehmytkudossarkoomat. Väitöskirja. Turku 1978.

Teppo, L.: Livmodercancerns epidemiologi. Finska Läk.-Sällsk. Handl. 1978; 122: 193-199.

Teppo, L.: Syöpäsairastuvuuden ajallinen ja alueellinen vaihtelu Suomessa. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1978; 15: 154.

Teppo, L.: Tupakka ja keuhkosyöpä. Kirjassa: Hengityselinten sairaudet. Lääketehdas Leiraksen julkaisuja XXXII. Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapaino, Helsinki 1978, s. 108-114.

1977

Hemminki, K. ja Hakulinen, T.: Kuolemansyiden eliminoinnin tuottamat työ- ja elinvuosien lisät. Hels. Lääk.-L. 1977; No. 8: 43-49.

Katajala, S.: Taudin ryvästyminen. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma. Helsinki 1977.

Kuosma, E.: Rintasyöpäriski ja naisen koko. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma. Helsinki 1977.

Lehtonen, M.: Miesten rintasyöpä. Syöpä 1977; No. 4: 28.

Lindqvist, C.: Huulisyöpä ja sen riskitekijät. Duodecim 1977; 93: 258-267.

Louhivuori, K.: Syöpäpotilaiden itsemurhavaara Suomessa. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1977; 14: 77-86.

Pakkanen, M.: Ihomelanooma Suomessa. Lääketieteellisen tiedekunnan julkaisuja 9. Acta Universitatis Tamperensis Ser. A Vol. 86.

Saxén, E.: Finlands riksomfattande cancerregister 25 år. Nord. Med. 1977; 92: 281-282.

Saxén, E.: Suomen Syöpärekisteri 25-vuotias. Syöpä 1977; No. 3: 2-4.

Saxén, E.: Syöpätutkimuksen päämäärät. Suom. Lääk.-L. 1977; 32: 725.

Teppo, L.: Mitä koepala kertoo? Syöpä 1977; No. 1: 16-19.

Teppo, L.: Rintasyövän yleisyys ja riskitekijät. Syöpä 1977; No. 4: 26-27.

Teppo, L.: Syöpätautien suomalaiset erityispiirteet. Syöpä 1977; No. 3: 4-6.

1976

Hakama, M.: Keuhkosyövän epidemiologiaa. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen vuosikirja Tuberkuloosi ja keuhkosairaudet 1976; 5: 5-6.

Hemminki, K. ja Hakulinen, T.: Kuolemansyiden eliminoinnin tuottamat työ- ja elinvuosien lisät. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1976; 13: 925-930.

Louhivuori, K.: Epidemiologinen tutkimus syöpäpotilaiden itsemurhista Suomessa. Tilastotieteen sivulaudaturtyö. Helsinki 1976.

Pukkala, E.I.: Suomen Syöpärekisterin tietojenkäsittelyjärjestelmä vuonna 1976. Suomen Syöpärekisteri. Helsinki 1976.

Pukkala, E.I.: Suomen Syöpärekisterin tietojenkäsittelyjärjestelmä. II. Kriittinen tarkastelu. III. Kehittämis- ja monipuolistamisnäkökohtia. Suomen Syöpärekisteri. Helsinki 1976.

Salonen, T.: Lapsuusajan pahanlaatuiset kasvaimet. Esiintyminen Suomessa ja mahdolliset riskitekijät. Väitöskirja. Helsinki 1976.

Saxén, E.: Syöpäongelma. Hels. Lääk.-L. 1976; No. 3: 17-23.

Saxén, E.: Syöpäongelman laajuus. Syöväntorjunta 1976; No. 3: 9-12.

Saxén, E.: Syöpätautien tieteellisen tutkimuksen tukeminen. Syöväntorjunta 1976; No. 2: 3-4.

Teppo, L.: Epidemiologiska synpunkter på cancer i gastrointestinalkanalen. Finska Läk.-Sällsk. Handl. 1976; 120: 128-130.

Teppo, L.: Etäpesäkkeet ja syövän leviäminen. Syöväntorjunta 1976; No. 6: 4-7.

Teppo, L.: Keuhkosyövän histologinen luokitus. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen vuosikirja Tuberkuloosi ja keuhkosairaudet 1976; 5: 35-37.

Teppo, L.: Syöpätaudit Suomessa ja ammatin osuus syövän synnyssä. 23. Työterveyspäivät, Helsinki 27.-28.9.1976. Työterveylaitos. Helsinki 1976, s. 61-73.

Teppo, L.: Työperäinen syöpä. Syöväntorjunta 1976; No. 4: 24-26.

1975

Hakama, M.: Keuhkosyövän epidemiologiaa. Syöväntorjunta 1975; No. 2: 8-9.

Hakama, M. ja Joutsenlahti, U.: Kohdunkaulansyövän hoidon tulokset Suomessa 1953-68. Duodecim 1975; 91: 586-593.

Hakama, M., Riihimäki, H. ja Saxén, E.: Suomessa 1953-68 todettujen rintasyöpäpotilaiden ennuste. Duodecim 1975; 91: 266-277.

Hakama, M. ja Räsänen-Virtanen, U.: Riskiryhmäseulonnan mahdollisuudet kohdunkaulan syövän joukkotutkimuksissa. Duodecim 1975; 91: 579-585.

Hakulinen, T.: Kuolinsyiden eliminoimisesta koituvan säästön arvioimisesta. Tilastotieteen lisensiaattityö. Helsinki 1975.

Räsänen-Virtanen, U.: Kohdunkaulan syövän joukkotarkastukset ja kustannus-hyötyanalyysi. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma. Helsinki 1975.

Teppo, L.: Syövän alueellinen jakaantuminen Suomessa. Syöväntorjunta 1975; No. 5: 12-15.

1974

Fortelius, P., Haapoja, H. ja Hakulinen, T.: Intervjuer med kvinnor i Vasa län som uteblivit från vaginalcytologisk gruppundersökning. Läkartidningen 1974; 77: 3385-3387.

Fortelius, P., Haapoja, H. ja Hakulinen, T.: Miksi kohdunkaulan syövän joukkotarkastuksista jäädään pois? Duodecim 1974; 90: 597-601.

Fortelius, P., Haapoja, H. ja Hakulinen, T.: Miksi kohdunkaulan syövän joukkotarkastuksista jäädään pois? Kirjassa: Suomen Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö, kertomus vuoden 1973 toiminnasta, s. 76-83. (1974)

Fortelius, P., Haapoja, H. ja Hakulinen, T.: Varför uteblir kvinnor från vaginalcytologisk gruppundersökning? Syöväntorjunta 1974; No. 3: 24-28.

Hakama, M.: Epidemiologian perusmenetelmät. Duodecim 1974; 90: 1507-1513.

Hakulinen, T.: Onko alkoholilla osuutta syövän syntyyn? Syöväntorjunta 1974; No. 3: 18-20.

Hakulinen, T., Lehtimäki, L. ja Teppo, L.: Alkoholi ja syöpä. Duodecim 1974; 90: 404-410.

Hemminki, E., Hemminki, K., Hakulinen, T. ja Hakama, M.: Yleisimpien kuolemansyiden vaikutus suomalaisen väestön elinvuosiin. Duodecim 1974; 90: 1167-1179. Oikaisu Duodecim 1974: 90: 1483-1488.

Salonen, T., Hakulinen, T. ja Teppo, L.: Lasten pahanlaatuiset kasvaimet Suomessa 1953-1970. Duodecim 1974; 90: 1449-1459.

Saxén, E.: Syöpätutkimus. Syöväntorjunta 1974; No. 1: 22-23.

Saxén, E., Hakama, M. ja Teppo, L.: Syöpätautien epidemiologinen tutkimus. Duodecim 1974; 90: 1597-1604.

Teppo, L.: Mahasyövän epidemiologiaa. Syöväntorjunta 1974; No. 8: 28.

Teppo, L. ja Hakama, M.: Reserpiini ja rintasyöpä. Duodecim 1974; 90: 1637-1641.

Teppo, L., Hakama, M., Hakulinen, T. ja Saxén, E.: Insidenssi, mortaliteetti ja prevalenssi syöpätautien yleisyyden mittana. Duodecim 1974; 90: 1541-1547.

1973

Hakama, M.: Hoitotutkimusten biometrisia periaatteita ja keinoja. Duodecim 1973; 89: 1421-1430.

Teppo, L.: Mikä on Suomen syöpätilanne vuonna 1980. Syöväntorjunta 1973; No. 2: 17-21. - Laboratoriohoitaja 1973; No. 3: 15-19.

Teppo, L., Hakulinen, T. ja Saxén, E.: Syöpätaudit Suomessa 1980. Duodecim 1973; 89: 307-316.

Teppo, L., Hakulinen, T. ja Saxén, E.: Syöpätaudit Suomessa 1980. Kirjassa: Suomen Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö, kertomus vuoden 1872 toiminnasta, s. 88-97. (1973)

1972

Aro, M.J.T.: Syöpätilanne erilainen eri Pohjoismaissa. Syöväntorjunta 1972; No. 2: 16-20.

Hakama, M.: Syöpätautien epidemiologia. Sosiaalilääketiet. Aik.-L. 1972; 10: 306-312.

Lehtonen, M. ja Saxén, E.: Syöpäkuolintodistusten luotettavuus Suomessa. Duodecim 1972; 88: 1100-1105.

Saxén, E.: Suomalaisten keuhkosyöpä. Duodecim 1972; 88: 565-567.

Suomen Syöpärekisteri: Suomen Syöpärekisteri. Suom. Lääk.-L. 1972; 27: 1873-1874.

Suomen Syöpärekisteri: Yleisimmät syöpämuodot Pohjoismaissa. Suom. Lääk.-L. 1972; 27: 279.

Vuori, E.E.J. ja Hormia, M.: Selkäydinkanavan primaarinen maligni melanooma. Duodecim 1972; 88: 652-657.

1971

Hakama, M.: Cancerföreningens i Finland enkät angående läkarkårens tobaksvanor. I: Cancerorganisationernas verksamhetsberättelse, 1970. K.J. Gummerus Oy, Jyväskylä 1971, s. 92-95.

Hakama, M.: Lääkärien tupakointitavat. Suom. Lääk.-L. 1971; 26: 1205-1207.

Hakama, M.: Tupakka ja hengityselinten syöpäsairaudet. Suom. Lääk.-L. 1971; 26: 38-43.

Nickels, J., Franssila, K. ja Hjelt, L.: Tymooma. Duodecim 1971; 87: 1192-1202.

Saxén, E. ja Hakama, M.: Tobak och lung cancer. I: Cancerorganisationernas verksamhetsberättelse 1969. K.J. Gummerus Oy, Jyväskylä 1971, s. 85-102.

Suomen Syöpärekisteri: Syöpätapausten tehokas rekisteröinti tärkeätä. Suom. Lääk.-L. 1971; 25: 1730.

1970

Hakama, M.: Kohdunkaulan syöpä ja joukkotarkastukset. Duodecim 1970; 86: 270-276.

Hakama, M.: Kohdunkaulan syöpä ja joukkotarkastukset. Kirje toimittajalle. Duodecim 1970; 86: 528-535.

Saxén, E.: Rintasyövän epidemiologia ja patologia. Kokousselostus: Suomen Kirurgiyhdistys 14.-15.11.1969. Duodecim 1970; 86: 420-421.

Saxén, E.: Syöpä ja joukkotutkimukset. Duodecim 1970; 86: 265-267.

Saxén, E. ja Hakama, M.: Tupakka ja keuhkosyöpä. Duodecim 1970; 86: 426-445.

Vuori, E.E.J., Koskinen, O. ja Hormia, M.: Limakalvojen primaarinen maligni melanooma. Duodecim 1970; 86: 772-781.

Vuori, J.: Pahanlaatuiset ohutsuolikasvaimet. Kliininen tutkimus Suomessa vuosina 1953 - 1962 todetuista tapauksista. Väitöskirja. Turku 1970.

1969

Lehtonen, M.: Miten Syöpärekisteri toimii. Syöväntorjunta 1969; No. 3: 16-19.

Lehtonen, M.: Syöpätaudit Suomessa vuosina 1954-63. Suom. Lääk.-L. 1969; 24: 2854-2858.

Salmela, H.: Mahalaukun mesenkymaaliset tuumorit. Väitöskirja. Helsinki 1969.

Saxén, E.: Syövän tutkimus ja hoito. Syöväntorjunta 1969; No. 2: 123-134.

Saxén, E.: Vastine edelliseen (R. Leroin Iscador-vastineeseen). Kirje toimittajalle. Duodecim 1969; 85: 64-65.

1968

Hakama, M.: Syövän hoitotulosten mittaamisen perusteet. Kirje toimittajalle. Duodecim 1968; 84: 224-225.

Saxén, E.: Iscador. Duodecim 1968; 84: 960-961.

Saxén, E.: Syövän hoitotulosten mittaamisen perusteet. Kirje toimittajalle. Duodecim 1968; 84: 223.

Saxén, L., Cantell, K. ja Hakama, M.: Isorokkorokotus ja raskaus. Esimerkki epidemiologisen tutkimuksen mahdollisuuksista ja rajoituksista. Duodecim 1968; 84: 921-930.

1967

Hakama, M.: Syövän hoitotulosten vertailun vaikeuksia. Duodecim 1967; 83: 1275-1279.

Hakama, M. ja Saxén, E.: Epidemiologinen syöpätutkimus. Duodecim 1967; 83: 201-206.

Saxén, E.: Joukkotutkimukset ja syöpä. Mitalin toinen puoli. Duodecim 1967; 83: 180-183.

Saxén, E.: Rintasyövän hoidon ongelmia. Kirje Toimittajalle. Duodecim 1967; 83: 486.

Saxén, E. ja Hakama, M.: Syöpätautien yleisyys. Duodecim 1967; 83: 192-200.

1966

Lehtonen, M.: Syöpään sairastuneisuus vuosina 1953-1962. Kirjassa: Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön toimintakertomus vuodelta 1965, s. 69-71. (1966)

1965

Hakama, M.: Tupakka ja keuhkosyöpä. Kirjassa: Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön toimintakertomus vuodelta 1964, ss. 66-68 (1965).

Koskenvuo, K.: Pahanlaatuisten kasvainten esiintyminen lapsilla Suomessa. Duodecim 1965; 81: 708-712.

Saxén, E. ja Hakama, M.: Syövän leikkaus- ja sädehoidon vertailua eloonjäämislukujen perusteella. Duodecim 1965; 81: 569-573.

1964

Hakama, M.: Rintasyövän hoidon tuloksista Suomessa 1953-56 Syöpärekisterin aineiston valossa. Hoidon tulosten määrittäminen eloonjäämistodennäköisyyden avulla. Duodecim 1964; 80: 348-360.

Hakama, M. ja Saxén, E.: Keuhkosyöpäkuolleisuuden nousuun vaikuttavista tekijöistä. Duodecim 1964; 80: 781-785.

1963

Hakama, M.: Syövän hoitotulosten mittaamisesta. Duodecim 1963; 79: 393-400.

Hästbacka, J. ja Saxén, E.: Kuolintodistusten luotettavuus Syöpärekisterin aineiston valossa. Duodecim 1963; 79: 514-522.

Isotalo, A. ja Korpela, A.: Kuolemansyytilaston luotettavuudesta ja kuolintodistusten perusteista. Suom. Lääk.-L. 1963; 18: 1537.

Saxén, E. ja Hakama, M.: Tilastollisesta syöpätutkimuksesta. Suomen Syöpärekisteri ja sen toiminta. Duodecim 1963; 79: 385-392.

Vainio, T., Hakama, M. ja Saxén, E.: Suomessa 1953-1956 todettujen histologisesti vahvistettujen syöpätapausten eloonjäämisluvuista. Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön toimintakertomus ajalta 1.7.1961 - 30.6. 1962, ss. 46-51.

Vainio, T., Hakama, M. ja Saxén, E.: Suomessa 1953-1956 todettujen histologisesti vahvistettujen syöpätapausten eloonjäämisluvuista. Duodecim 1963; 79: 38-42.

1962

Saxén, E.: Syöpätautien yleisyys Suomessa. Duodecim 1962; 78: 206-208.

Saxén, E.: Syövän varhaisdiagnoosi. Duodecim 1962; 78: 411-412.

1961

Korpela, A.: Syöpäkuolleisuudesta ja syövän esiintymisestä Suomessa. Kirjassa: Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö, vuosikertomus ajalta 1.7.1960-30.6.1961, s. 47-58. & Väestötutkimuksen Vuosikirja 1961-62: VII: 47-57.

Saxén, E.: Maantieteellisestä syöpätutkimuksesta. Kirjassa: Societas Biochemica, Biophysica et Microbiologica Fenniaen Syöpäsymposium 18.1.1961. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisu No. 2. Suomen Syöpäyhdistys, Jyväskylä 1961, s. 35-43.

1958

Saxén, E. ja Korpela, A.: Uusien syöpätapausten esiintyminen Suomessa v. 1954. Suom. Lääk.-L. 1958; 13: 741-770.

1956

Saxén, E.: Cancerregistrering i Finland. Nord. Med. 1956; 56: 1450.

1954

Cancerregistret: Preliminära resultat för år 1953 av registreringen av maligna tumörer. Finlands Läkartidning 1954; 9: 541.

Saxén, E.: Syöpätautien yleisyys Suomessa. Suom. Lääk.-L. 1954; 9: 1567.

Syöpätilasto: Syöpätapausten tilastoinnin ennakkotuloksia vuodelta 1953. Suom. Lääk.-L. 1954; 9: 541.

Tilastointitoimikunta: Syöpätapausten tilastointi jatkuu. Suom. Lääk.-L. 1954; 9: 49-50.

1953

Saxén, E.: Tilastollisesta syöpätutkimuksesta. Suom. Lääk.-L. 1953; 8: 255-258.

1952

Cancerföreningen i Finland: Undersökning angående kräftsjukdomarnas förekomst. Finlands Läkartidning 1952; 7: 975-978.

Suomen Syöpäyhdistys: Syövän levinneisyystutkimus. Suom. Lääk.-L. 1952; 7: 975-978.